Vem ska göra anmälan till SCIP-databasen?

Kvinna
Foto: Pixabay

Ansvaret att lämna information till SCIP-databasen kan falla på flera olika aktörer, exempelvis alla som:

  •  tillverkar eller producerar en vara.
  •  importerar en vara från område utanför EU/EES
  •  distribuerar en vara (ett företag som köper en vara av en leverantör inom EU/EES räknas som distributör om företaget i fråga levererar varan vidare)
  • legotillverkar, monterar eller agerar underleverantör omfattas av regelverket.

Undantagna är företag som enbart importerar en vara för eget bruk samt återförsäljare som enbart säljer varor till konsument (t.ex butiker), såvida man inte importerar från områden utanför EU/EES.