Information som ska lämnas till SCIP-databasen

Laptop
Foto: Pixabay

Det finns minimikrav på vilken information som ska tillgängliggöras:

  • varans namn, identifikationsnummer och varukategori/tullkod.
  • aktuella SVHC-ämnen som ingår i halter över 0,1%
  • i vilken delkomponent eller i vilket material SVHC-ämnet finns
  • information om säker hantering/användning

Utöver dessa obligatoriska punkter finns möjlighet att lämna ytterligare information. Man har ansvar att lämna tillräckligt mycket information för att säkerställa att syftet med SCIP-databasen uppfylls. Det är viktigt att både konsumenter och avfallshanterar ska förstå vilka ämnen som åsyftas och var i varan de finns.

Förenklad anmälan genom hänvisning (referencing)

Den som tillverkar en sammansatt vara (t.ex en möbel, ett fönster eller liknande) kan förenkla sin egen rapportering till SCIP-databasen genom att hänvisa till annans notifiering genom att helt enkelt ange SCIP-nummer för den komponent man köpt från underleverantör. På detta sätt minskas det egna administrativa arbetet och eventuella uppdateringar i underleverantörens notifiering slår genom till den sammansatta produkten.
Med andra ord ska man ALLTID efterfråga SCIP-nummer från sin underleverantör.

Gruppering (grouping)

I vissa fall - när man har flera olika artiklar (olika storlek, färg och dyl.) tillverkade av samma material och som innehåller samma SVHC och samma halt - så kan man gruppera dessa artiklar i sin SCIP-anmälan. Detta förfarande kräver dock noggrannhet så att spårbarheten verkligen kan säkerställas.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in