5. Socialt ansvarstagande

Socialt ansvarstagande
Foto: TMF

Den sociala dimensionen är viktig för hållbar utveckling. Många människor i världen får inte sina grundläggande sociala behov tillfredsställda. Mer än hälften av världens arbetstagare befinner sig i osäkra anställningar präglade av låga löner och med begränsad tillgång till såväl socialförsäkringar som utbildning.