Hållbarhetsutmaningar

AGENDA
Foto: TMF

TMF har identifierat sex utmaningar där svensk trä- och möbelindustri aktivt kan och bör verka för att bidra med lösningar, inte minst för att ta ansvar för att Agenda 2030 och de 17 globala målen uppnås.