3. Peak råvaror och råvaruutnyttjande

Oil
Foto: TMF

Människan överutnyttjar jordens resurser. Organisationen Global Footprint Network har myntat begreppet "Earth Overshoot Day" för att visa hur människan överkonsumerar planetens tillgångar.

Overshoot Day utgör det beräknade illustrativa kalenderdatumet när mänsklighetens resursförbrukning för året överstiger planetens förmåga att regenerera dessa resurser det året. Genom historien har mänskligheten använt naturens resurser för att bygga städer och vägar, för att tillhandahålla mat och skapa produkter, samtidigt som koldioxidutsläppet skett i en takt som ligger väl inom jordens budget. Fast i början av 1970-talet började vår konsumtion överträffa det planeten kan producera; vi började överskrida vår årliga "budget". Denna dag inträffar allt tidigare för varje år som går, vilket speglar en ständigt ökande resursförbrukning.

I början av 1970-talet inföll dagen slutet av december, men 2020 inföll den redan den 22 augusti. Alltsedan oljekrisen på 70-talet har det funnits en medvetenhet om att oljan utgör en begränsad tillgång. Begreppet "peak oil" avser när den maximala råoljeproduktionen är uppnådd, varefter den kommer att minska tills den hanterbara oljan i praktiken tagit slut.

Forskare menar att utöver råolja löper en lång rad råvaror risk att ta slut, som krom, koppar, guld, indium, bly, nickel, fosfor, platina, silver, tantal, tenn, uran, zink, sällsynta jordartsmetaller och helium. Här diskuterar forskare begreppet "peak everything". Utöver att tillgång på viktiga råvaror riskerar att bli begränsad, drivs råvarukostnader upp.

Tillsammans med andra tillverkande industrier måste trä- och möbelindustrin bidra till hushållning och ökad återanvändning av material, komponenter och produkter.