NYHET - AVTAL 2023

Första avtalsskissen från OpO får blandad respons från fack och arbetsgivare

I slutet av förra veckan, den 9 mars, överlämnade OpO den första avtalsskissen till parterna inom industrin. Skissen innehåller en inriktning på en avtalsperiod om tre år. Arbetsgivarsidan, inklusive TMF, är positiva till förslaget medan samtliga fackliga motparter säger nej.

13 mars 2023
signering - laptop
Foto: Pixabay

Slutspurten på avtalsförhandlingarna närmar sig och den första vändan med de opartiska ordförandena (OpO) är nu klar – men förslaget på en treårig avtalsperiod avfärdas av Facken inom industrin.

Förutsättningarna att träffa ett långt avtal är begränsade i årets avtalsrörelse menar den fackliga sidan, som står fast vid sitt bud om en ettårig avtalsperiod. Däremot understryker de att man är beredda att förhandla vidare om ett nytt avtal under förutsättning att innehållet är det rätta.

Arbetsgivarsidan är positiva till förslaget – men gör bedömningen att oförutsägbarheten i den världsekonomiska utvecklingen minskar sannolikheten att träffa ett långt avtal i årets avtalsrörelse.

Förutsatt att avtal träffas som stärker företagens konkurrenskraft förespråkar TMF emellertid en längre avtalsperiod. Långa avtal med stabila villkor från Industriavtalets parter ger långsiktig stabilitet och förutsägbarhet vilket också underlättar för övriga aktörer i samhällsekonomin att bekämpa inflationen.