NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR & AVTAL 2023

Tryckta kollektivavtal på gång

Sedan målgång i industrins slutförhandlingar och signeringen av nya kollektivavtal den 31 mars, har det skett ett intensivt arbete från TMF:s förhandlingsavdelning för att ta fram uppdaterade digitala avtal - som även går i tryck. Arbetet är på upploppet och de fyra avtalen kommer att skickas ut inom några veckor.

10 maj 2023
Avtal
Foto: Mostphotos

Det som gäller för den nya avtalen är:

  • 1 exemplar av respektive avtal för vardera avtalsområde skickas ut till respektive medlemsföretag.
  • Extra exemplar (max 5 stycken) kan beställas av Carina Gisler, carina.gisler@tmf.se, administratör hos TMF:s Arbetsgivarstöd.
    Notera att för överstigande 5 exemplar debiteras företag motsvarande självkostnadspris.
  • Så fort avtalen är färdiga (och parallellt går till tryck/utskick) läggs de upp på TMF:s webbplats, tmf.se.
    Mer information om det följer – på webben och i nyhetsbrev.