NYHET - LÖN OCH ERSÄTTNINGAR, AVTAL 2023 & EKONOMI

”Vi håller i för att det är rätt, inte för att det är lätt” - gemensamt ansvar i fokus när Medlingsinstitutet hade konferens

När Medlingsinstitutet och representanter från parterna sammanfattade förra året diskuterades även nuvarande avtalsrörelse. ”Vi står mitt uppe i en ovanligt svår situation”, var den samlade bedömningen.

23 februari 2023
20230222 Medlingsinstitutet presskonferens
Foto: TMF

- Den höga inflationen är ett test för den svenska lönebildningen. Men det finns en bred samsyn och båda sidor vill ta ansvar, konstaterade Medlingsinstitutets generaldirektör Irene Wennemo när hon samtidigt passade på att ge parterna på svensk arbetsmarknad råg i ryggen.

- Vi håller i för att det är rätt, inte för att det är lätt.

Den pågående avtalsrörelsen befinner sig nu i förhandlingar och Medlingsinstitutets årskonferens där man bland annat diskuterade förra årets huvud- och omställningsavtal fokuserade således på årets som gått, men blickade även framåt med diskussioner om hur den svenska modellen fungerar i ett samtal om kollektivavtalstäckning och facklig organisationsgrad där representanter från Almega, Sveriges Ingenjörer deltog. Även det ekonomiska läget diskuterades där bland annat behovet av långsiktiga satsningar i energifrågan efterfrågades för att möjliggöra för den gröna omställningen.

- Svensk industri är starkt beroende av vad som sker i vår omvärld. Den globala lågkonjunktur som vi är i inledningen av, Rysslands krig mot Ukraina, störningar i leveranskedjor, ett försvagat orderläge och höga energipriser för med sig stora utmaningar. Men samtidigt erbjuds nu unika möjligheter för industrin, drivna av den gröna omställningen. Men då krävs omfattande och långsiktiga investeringar, sade Kerstin Hallsten, Chefekonom, Industriarbetsgivarna

Avtal 2023 har sedan den 23 januari gått in i skarpt läge och förhandlingarna med TMF:s fyra fackliga motparter GS-facket, Unionen, Sveriges Ingenjörerna respektive Ledarna är i full gång. Den 31 mars 2023 löper industrins kollektivavtal ut och då ska vi inom industrin sätta ett nytt lönemärke för svensk arbetsmarknad. Sedan 1997 är Trä- och Möbelföretagen en av parterna i Industriavtalet tillsammans med 11 andra arbetsgivarorganisationer inom industrin.

 

Följ avtalsrörelsen på vår avtalssajt.