NYHET - AVTAL 2023 & KONJUNKTUR

Industriekonomerna: Utvecklingen av svensk ekonomi kommer att gå i både dur och moll

Fortsatt fall för svensk BNP väntas under första halvåret 2023, följt av en viss uppgång mot slutet av året. Den bedömningen gör Industriekonomerna i sin konjunkturprognos som presenterades under tisdagsförmiddagen. Penningpolitikens fördröjande effekter, en envis inflation och ett sällan skådat ränterally gör att det finns anledning att förvänta sig ytterligare åtstramningar de närmaste månaderna.

7 mars 2023
Ekonomi, konjunktur
Foto: Pixabay

Motvindarna blåser kraftigt mot svensk ekonomi. I synnerhet hämmas ekonomin av skuldtyngda hushåll och en vikande lönsamhet jämfört med andra länder. Förutom de direkta negativa effekterna på hushåll och företag, har Sveriges ekonomi dessutom fått en rejäl smäll av ett kraftigt ras i bostadsinvesteringar och fallande fastighetspriser. Sammantaget väntas Sveriges BNP falla med drygt en procent under året. Därefter sker en stabilisering varefter BNP gradvis tar fart under 2024.

Den globala ekonomin har varit tämligen motståndskraftig mot inverkan av exceptionella världshändelser under 2022, och de negativa ekonomiska effekterna av Rysslands invasion av Ukraina blev inte riktigt så illa som tidigare befarat. Samtidigt förstärkte kriget negativa krafter som redan var i gång. Inflationsraketen tog fart i spåren av snabbt stigande energi- och råvarupriser, vilket utlöste stora räntehöjningar som ännu inte slagit igenom med full kraft. Innan centralbankerna känner sig trygga med att inflationen är på väg ner, kommer sannolikt ytterligare åtstramningar göras, spår Industriekonomerna som utgörs av Teknikföretagens och Industriarbetsgivarnas ekonomer.

Trots hög inflation och sviktande konjunktur är framtiden inte nattsvart för svensk ekonomi. Arbetsmarknaden är alltjämt stark i vissa regioner och inom en del sektorer finns ett fortsatt sug efter arbetskraft.

Sammantaget visar Industriekonomernas prognos att Riksbankens räntehöjningar, tillsammans med stora baseffekter, snabbt kommer att trycka ner inflationen under året. I genomsnitt kommer dock inflationen att hamna långt över målet i år, men närmar sig målet redan i slutet av 2023.

Facken inom industrin släppte samtidigt under måndagen en uppdaterad rapport av den ekonomiska utvecklingen i Sverige – och menar å sin sida att framtidsutsikterna är mer optimistiska än tidigare. Industrifacken konstaterar att kurvorna har börjat vända uppåt igen och att det nu finns flera tecken på att industrikonjunkturen i Sverige kan ha bottnat.