NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR, NÄRINGSPOLITIK, AVTAL 2023 & EKONOMI

Industriavtalet klart - TMF i kommentar till TV4

Sedan Industriavtalet blev klart i fredags kväll och parterna satt märket och det sammanlagda avtalsvärdet på 7,4 procent, har det varit stor medial uppmärksamhet. TMF:s förhandlingschef Anna Freij kommenterade bland annat i TV4 Nyheterna.

3 april 2023
20230331 Anna Freij i TV4-nyheterna
Foto: TV 4

- Vi har bra dialog med facket. Det har varit tufft från båda sidor och det har jag stor respekt för. Men vi har träffat ett avtal i tid och det är viktigt.

Se hela kommentaren i TV4 Nyheterna.

TMF:s förhandlingschef har även talat om avtalsnivån med Lag & Avtal i samband med fredagens presskonferens. Anna Freij har flera branscher med olika förutsättningar att företräda där småhustillverkarna sannolikt är de som har det tuffast just nu.

– Vissa företag är inne på tredje varselvågen. Deras betalningsförmåga är mycket begränsad. Hos Livs är perspektivet förstås delvis ett annat. Omräknat i kronor blir avtalsvärdet för livsmedelsarbetarna 1 200 kronor extra per månad det första avtalsåret och 981 kronor det andra året, har förbundet räknat ut.

TMF är en av elva parter i Industriavtalet och TMF:s vd David Johnsson intygar att förhandlingarna varit ovanligt tuffa med tuffa prognoser för den trä- och möbelindustri han representerar.

– Vi har en särskilt prekär situation med stora varsel på trähussidan och deras underleverantörer samtidigt som ränteläget, inflationen och kraftigt stigande kostnader drabbar hela industrin. Det har inneburit att svåra avvägningar varit nödvändiga för att nå en överenskommelse. Vi som parter till Industriavtalet har också ett särskilt ansvar mot hela resten av arbetsmarknaden att leverera ett normerande avtal i god tid, även i svåra tider.

Mer om Avtal 2023 och det slutna industriavtalet

Nytt industriavtal på plats – ”En stabiliserande kraft” | Tidningen Näringslivet (tn.se)

DMattias Dahl om industriavtalet: "Avtalsrörelsen är långt ifrån klar" | Tidningen Näringslivet (tn.se)