NYHET - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR & AVTAL 2023

”Högt löneavtal i utmanande tider” - lönemärket satt för svensk arbetsmarknad

Efter intensiva slutförhandlingar är löneavtalen för svensk industri klara. Arbetsgivarna och Facken inom industrin har enats om ett löneavtal med ett sammanlagt avtalsvärde på 7,4 procent i ett 24 månader långt avtal som löper ut den 31 mars 2025. Därmed är också märket satt, den lönenivå som industrins parter enas om och som blir vägledande för hela arbetsmarknaden.

31 mars 2023
Foto: Juliana Fälldin

TMF:s förhandlingschef Anna Freij intygar att förutsättningarna inför årets avtalsrörelse har varit oerhört utmanande med ett historiskt högt utgångsbud (4,4 procent) från Facken inom industrin, men menar att det slutna avtalet nu har förutsättningar att skapa stabilitet på svensk arbetsmarknad.

- Det är ett högt löneavtal i utmanande tider och vi kan konstatera att förhandlingarna har skett under väldigt svåra omständigheter. Trots det har vi lyckats träffat ett flerårigt avtal vilket är positivt. Det bidrar till förutsägbarhet och stabilitet för våra medlemsföretag och för svensk arbetsmarknad i stort, något som är särskilt viktigt i dessa tider, säger Anna Freij, förhandlingschef på TMF.

Hon påpekar dock att nivåerna är höga - sett till det ekonomiska läget.

Kostnadsökningarna i avtalet blir 4,1 procent år 1 respektive 3,3 procent år 2, vilket ger ett sammanlagt avtalsvärde på 7,4 procent.

- Stora delar av branscherna har gått igenom ett oerhört tufft år och många medlemsföretag har en mycket begränsad betalningsförmåga, vilket inte minst gäller småhusindustrin. Vi ser en konstant ökning av neddragningar, låga orderingångar och vi har företag som är inne på sin tredje varselvåg. Vi är nära den gräns som våra medlemmar har möjlighet att klara av.

TMF:s vd David Johnsson understryker de allvarliga förutsättningarna:

- Vi har en särskilt prekär situation med stora varsel på trähussidan och deras underleverantörer samtidigt som ränteläget, inflationen och kraftigt stigande kostnader drabbar hela industrin. Det har inneburit att svåra avvägningar varit nödvändiga för att nå en överenskommelse. Vi som parter till Industriavtalet har också ett särskilt ansvar mot hela resten av arbetsmarknaden att leverera ett normerande avtal i god tid, även i svåra tider.

Det nya avtalet löper från och med imorgon, den 1 april 2023, till och med den 31 mars 2025.

Inför 2023 års avtalsförhandlingar gick Facken inom industrin ut med ett lönekrav på 4,4 procent - det högsta i modern tid. I första avtalsbudet, den 23 mars, tackade sedan arbetsgivarna ja till tvåårigt avtal med sammanlagt avtalsvärde på 6,5 procent medan Facken inom industrin sa nej. 

Industriavtalet: Sedan 1997 är Trä- och Möbelföretagen en av parterna i Industriavtalet tillsammans med elva andra bransch- och arbetsgivarorganisationer inom industrin.
Arbetsgivarorganisationerna inom industrin är: Teknikföretagen, Industriarbetsgivarna, Livsmedelsföretagen, IKEM – Innovations- och kemiarbetsgivarna, Gröna arbetsgivare, TEKO, Grafiska Företagen samt Trä- och Möbelföretagen (TMF).
Facken inom industrin: Unionen, IF Metall, Sveriges Ingenjörer, GS-facket och Livs

Läs mer om Avtal 2023tmf.se/avtal-2023 samt i TMF:s övriga kanaler.

För mer information, kontakta gärna:

För mer information, kontakta gärna: