NYHET - BYGGANDE

Småhusindustrin tappar försäljning

Höga råvarupriser, hög inflation och höjda boräntor har lett till att försäljningen av småhus har minskat. Hittills i år har orderingången för branschen i stort minskat med 30 procent, enligt branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen. Hustillverkaren OBOS, som tillverkar Smålandsvillan och Myresjöhus, har märkt en nedgång i försäljningen först senaste månaden. - Det är först i juni som vi har märkt av minskad försäljning. Då minskade den med 30 procent, säger Joakim Henriksson, vd för OBOS Sverige, till SVT Nyheter Jönköping.

19 juli 2022
Minskad försäljning
Foto: TMF

Enligt Gustaf Edgren på Trä- och Möbelföretagen (TMF) är det många faktorer som har skapat osäkerhet i branschen de senaste två pandemiåren. Det har varit halvledarbristen, svårigheterna med de globala transporterna, ökade råvarupriser och nu senast oron på räntemarknaden. Men försäljningsminskningen i år har inte slagit jämt över hela branschen.

- Hittills är det framförallt större projekt som drar i bromsen, än har vi inte sett så stor minskning hos privatpersoner som bygger.

Läs hela artikeln och hör nyhetsinslag