Småhusindustrin tappar försäljning

Höga råvarupriser, hög inflation och höjda boräntor har lett till att försäljningen av småhus har minskat. Hittills i år har orderingången för branschen i stort minskat med 30 procent, enligt branschorganisationen Trä- och Möbelföretagen. Hustillverkaren OBOS, som tillverkar Smålandsvillan och Myresjöhus, har märkt en nedgång i försäljningen först senaste månaden. - Det är först i juni som vi har märkt av minskad försäljning. Då minskade den med 30 procent, säger Joakim Henriksson, vd för OBOS Sverige, till SVT Nyheter Jönköping.

Enligt Gustaf Edgren på Trä- och Möbelföretagen (TMF) är det många faktorer som har skapat osäkerhet i branschen de senaste två pandemiåren. Det har varit halvledarbristen, svårigheterna med de globala transporterna, ökade råvarupriser och nu senast oron på räntemarknaden. Men försäljningsminskningen i år har inte slagit jämt över hela branschen.

- Hittills är det framförallt större projekt som drar i bromsen, än har vi inte sett så stor minskning hos privatpersoner som bygger.

Läs hela artikeln och hör nyhetsinslag