NYHET - BYGGANDE

"Det här är en extremt speciell situation"

Kostnaderna för att bygga ökar både snabbt och mycket. Byggkostnadsindex har ökat med 12,2 procent i årstakt jämfört med för ett år sedan, och bara under april var ökningen 3,4 procent, enligt färska siffror från Statistiska centralbyrån. Det är den största ökningen sedan 1991. Framför allt är det byggmaterialet som blir dyrare. liksom trävaror och golvmaterial.

17 maj 2022
TMF:s Gustaf Edgren om betänkandet till utredningen ”Förslag för att underlätta för förstagångsköpare på bostadsmarknaden”
Foto: TMF

– Det här är en extremt speciell situation, vi har haft 10 till 15 inflationsfria år, och plötsligt slår det så här hårt. Det drabbar konsumenter, bostadsmarknaden som helhet och företagen. Det finns bara nedsidor med det, säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på på Trä- och möbelföretagen (TMF) i ett uttalande till TT.

Enligt Gustaf Edgren har bolagen det mycket tufft just nu, även om han tror att de flesta klarar sig.

– Orderingången vid här tiden förra året var väldigt stark vilket innebär att företagen har en bra orderstock som fortfarande håller dem sysselsatta. Vad vi kan se kommer den sysselsättningen täcka in större delen av det här året.

Hur det blir sommaren 2023 är däremot mer osäkert.

– Som det ser ut nu är orderingången rimlig, även om den är på lägre nivåer. Men om man lägger de här extrema prisökningarna på varandra och lägger till ökade räntenivåer och prisnedgångar på befintlig marknad, så vore det osannolikt om det inte har en negativ påverkan i form av lägre bostadsbyggande både på småhus och flerbostadshus, säger Gustaf Edgren.