NYHET - PRISER & UTMÄRKELSER

Anders Carlsson, hållbarhetschef på Derome, vinner första upplagan av Årets Träbyggare

Under Trähusdagarna delade arrangörerna Trä- och Möbelföretagen, RISE och Smart Housing Småland för första gången ut det instiftade priset Årets Träbyggare – ett pris som ges till en person som bland annat bidrar till utvecklingen av träbyggandet, gärna delar med sig av sina erfarenheter till gagn för branschen samt agerar som en ambassadör för ett hållbart träbyggande. Av de tre nominerade; därav Elsa Fahlén, Göteborg Stad, och Janina Björling, IsoTimber, var det Deromes nyblivne hållbarhetschef Anders Carlsson som blev juryns val.

18 maj 2022
Anders Carlsson, hållbarhetschef på Derome, vinner första upplagan av Årets Träbyggare
Foto: TMF

Så här lyder motiveringen:

"Anders Carlsson har en gedigen erfarenhet av byggsektorn och har jobbat drygt 20 år med teknik-och FoU-frågor för Derome. Han har varit navet i flera av företagets innovationsprojekt såsom Need4Be och One Tonne Life. 2022 tog Anders Carlsson steget upp som koncernens hållbarhetschef och var i högsta grad bidragande till utmärkelsen Årets Bygge, i kategorin samhällsfastigheter, till den fossilfria förskolan Hoppet.
Derome har som mål att vara klimatneutrala i egen verksamhet - inklusive alla småhus - 2030 samt hela värdekedjan 2045, och där får Anders en nyckelroll. Anders Carlssons styrka är dock att hans engagemang i lika hög grad går utanför det egna företaget – där han hela tiden har branschens bästa för ögonen, i små och stora frågor, på kort och lång sikt. Med sin kompetens och breda, genomtänkta ambition för att driva och utmana utvecklingen inom byggsektorn är han en värdig, första pristagare av Årets Träbyggare."

- Handen på hjärtat trodde jag nog jag låg bra till när jag läste kriterierna till priset, men man ska aldrig säga aldrig. Det här känns fantastiskt hedrande, sa en glad Anders Carlsson på scen. Stort tack till en kompetent jury och även hedersamt att gå segrande ur ett startfält med Janina och Elsa, som verkligen bidragit till utveckling av träbyggandet på olika sätt.

- Ett sådant här pris vinner man givetvis inte ensam, fortsätter Anders, och under årens lopp har jag haft en bra chef, bra arbetsgivare och det finns många kollegor som förtjänar en del av priset. Tack även till alla i branschen som samverkar så bra kring olika viktiga frågor. De hjälper att driva mig framåt, så att vi tillsammans kan nå resultat.

FAKTA ÅRETS TRÄBYGGARE: TMF, RISE och Smart Housing Småland har instiftat priset Årets Träbyggare, som delas ut första gången 2022. Prisutdelningen sker i samband med eventet Trähusdagarna. Varje år nomineras tre personer av en nomineringskommitté som utses av TMF, RISE och Smart Housing Småland.

De nominerade ska utmärkas av att:

  • de bidrar till utvecklingen av träbyggandet
  • de gärna delar med sig av sina erfarenheter till gagn för branschen
  • de inspirerar andra till att medverka i utvecklingen
  • de agerar som en ambassadör för ett hållbart träbyggande

Den som får priset Årets Träbyggare kan vara anställd på ett trähusföretag, forskningsorganisation, konsultföretag, leverantör till trähusbyggande, byggherreföretag med flera.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, kontakta gärna:
- Anders Rosenkilde, chef teknisk utveckling TMF, 08-762 72 28, anders.rosenkilde@tmf.se
- Cecilia Ask Engström, chef branschutveckling, TMF, 070-381 72 06, cecilia.ask.engstrom@tmf.se