NYHET - PRISER & UTMÄRKELSER & TRÄHUS

Eksjöhus – vinnare av Årets småhus 2024

På eventet GarBo-dagen utsågs Årets småhus 2024, Årets branschsamarbete, Årets initiativ och Årets nollfelsaktör 2023 ut. Utmärkelserna delas ut för att lyfta initiativ och aktörer som bidrar till en högre kvalitet i branschen, som en del i GarBos vision om att alla ska kunna bygga, bo och leva tryggt, både nu och i framtiden.

25 mars 2024
Årets småhus 2024, Eksjöhus AB
Foto: Eksjöhus

Eksjöhus och huset Modern sekelskiftsdröm vinner utmärkelsen Årets småhus 2024. Priset delades ut i samband med eventet GarBo-dagen i Stockholm den 21 mars. Övriga utmärkelser som delades ut var Årets branschsamarbete 2023, Årets initiativ 2023 och Årets nollfelsaktör 2023 (som gick till Trivselhus). Utmärkelserna delas ut för att lyfta initiativ och aktörer som bidrar till en högre kvalitet i branschen.

Det är sjätte året i rad som GarBo utser Årets småhus som utses av en jury med stor erfarenhet och expertis inom småhusbranschen. Nomineringsprocessen är öppen men för att vara med och tävla krävs att ett antal fastställda kriterier inom kvalitet, hållbarhet och kundnöjdhet uppfylls. 

– Våra utmärkelser är viktiga för oss, dels som en del i vårt hållbarhetsarbete, dels för att inspirera till ett mer hållbart byggande genom att uppmärksamma goda exempel och föregångare i branschen, säger Linnea Moberg, VD på GarBo.’

– Det är med stor tacksamhet vi tar emot utmärkelsen Årets småhus 2024! Som familjeföretag och hustillverkare arbetar vi alltid med nästa generation i åtanke. Därför är vi stolta över att få den här utmärkelsen tillsammans med familjen Norling, vars klassiska landskapshus visar att framtidens hem kan vara både fast förankrade i svensk byggnadstradition och samtidigt uppfylla de högsta kraven på energieffektivitet och bekvämlighet, säger Frida Scherdén, vd, Eksjöhus.

Motivering: Huset Modern sekelskiftsdröm är skapat för sin omgivande miljö. Det är noggrant placerat på tomten och drar nytta av såväl väderstreck som utblickar i landskapet. En exteriör som visar på omsorg för detaljer, där både stående och liggande panel har nyttjats i kombination med att dra fördel av modulbyggandet genom att accenturea huskroppens midja. Planlösningen är yteffektiv och välbalanserad och hela husets bredd och längd får stolt visa upp sig. Ett hus vars stil håller över tid, är energieffektivt och medger flexibilitet för framtida behov. Trots en utmanande omvärld har det dessutom levererats inom budget och tidplan, och kunden har fått precis det Bullerbyhus de alltid drömt om. Årets småhus 2024 går till Eksjöhus och Modern sekelskiftsdröm.

Om utmärkelserna

  • Årets småhus utses av en jury med erfarenhet och expertis inom småhusbranschen. Nomineringsprocessen är öppen men för att vara med och tävla krävs att ett antal fastställda kriterier inom kvalitet, hållbarhet och kundnöjdhet uppfylls.
  • Årets Nollfelsaktör tilldelas det bolag som levererat flest hus som är helt utan anmärkning vid slutbesiktning.
  • Årets Initiativ utnämns av GarBos tekniska råd till initiativ som kommer ha stor betydelse för ökad kvalitet i byggbranschen.
  • Årets Branschsamarbete delas ut till aktörer som går ihop för att tillsammans tillföra något nytt och extra till branschen. Priset utses av GarBo.

Mer om de övriga vinnarna:

Årets Nollfelsaktör 2023 – Trivselhus AB

Motivering: Årets nollfelsaktör 2023 är ett husföretag som med stora valmöjligheter och hög kvalitet levererat flest hus med noll fel vid slutbesiktning. Med sina värdeord äkta, hållbart och gedigen kvalitet, visar de att det går att leverera hus med noll fel vid slutbesiktning utan att göra avkall på varken valfrihet eller kvalitet. Årets nollfelsaktör 2023 går till Trivselhus. 

– Vi är glada och stolta över att återigen ha fått utmärkelsen Årets Nollfelsaktör av GarBo. För oss på Hjältevadshus är det ett kvitto på att vi lyckats växa, med både nya husmodeller och solceller som standard, utan att tumma på kvaliteten, säger Johan Bynell, vd på Hjältevadshus.

Årets Initiativ 2023 – Bygglyftet

Motivering: Årets initiativ har som mål att ge företag inom bygg- och installationsbranschen kraft att verka och växa i en föränderlig värld. Detta genom att väsentligt stärka sina deltagares kompetens inom hållbarhet, digitala hjälpmedel och Lean Construction. Utmärkelsen Årets initiativ 2023 tilldelas det nationella utvecklingsprogrammet Bygglyftet och programchef Kajsa Simu, som målmedvetet och med obruten energi arbetat fram programmet och förankrat det i branschen.

Årets Branschsamarbete 2023 – Hållbar byggbransch

Motivering: För att främja hållbarhet och ansvarsfullhet inom byggbranschen har detta samarbete utvecklat banbrytande riktlinjer för högre krav på kontroll och ansvar genom hela entreprenörsledet. Genom att samla sex framstående banker har man infört bankgemensamma särskilda villkor och krav på kontrollsystem. Det bidrar inte bara till en sundare konkurrens, utan visar också på en innovativ och samhällsmedveten strategi för att adressera långvariga problem som skattefusk och kriminalitet inom byggindustrin. En betydelsefull milstolpe mot en mer transparent, effektiv och hållbar byggbransch. Årets branschsamarbete 2023 går till Hållbar byggbransch.

Om GarBo & GarBo-dagen
GarBo är Nordens ledande leverantör av byggrelaterade försäkringar och tjänster. GarBo grundades av småhusbranschen 1989 och är sedan 2009 ett helt fristående bolag med huvudkontor i Stockholm. 
GarBo-dagen är ett årligt återkommande event sedan 22 år tillbaka. För första gången i år är eventet kombinerat med den årliga Småhusdagen som GarBo arrangerat sedan fem år tillbaka.