NYHET - DÖRRAR & FÖNSTER

Svenska Fönster bygger ut och nyanställer

Mellan 2016 och 2018 investerade Svenska Fönster AB i Edsbyn över 100 miljoner för att öka sin produktion av fönster. Nu är det dags för ytterligare en storinvestering, den här gången på 60 miljoner som ska ge en fördubbling av den egna tillverkningen av glaskassetter.

13 maj 2020
svenska fönster
Foto: Pressbild

Text: Sören Karlsson

En glaskassett är två eller tre glasrutor som fogats samman. Utrymmet mellan varje glasruta fylls med gasen argon som isolering. 

Investeringen i ökad egen glasproduktion genomförs för att långsiktigt säkra glasförsörjningen, klara de höga kvalitetskraven och ge kunderna maximal leveranssäkerhet.

Men Beatrice K Henriksson, vd på Svenska Fönster, pekar också på miljöaspekten. 

- Vi får en bättre miljö eftersom vi använder oss av 100 procent förnybar el. Dessutom kommer transporterna av glaskassetter att minska radikalt, förklarar hon.

Med den nu aktuella investeringen växer den redan jättelika fabriksytan med 1 000 kvadratmeter till 64 000 kvadrat. Någon gång i höst kommer den nya lokalen att kunna invigas. Investeringen väntas ge mellan fem och tio arbetstillfällen.

Svenska Fönster AB med varumärkena Traryd Fönster och SP Fönster är en av Sveriges ledande fönstertillverkare. Huvudkontoret ligger i Edsbyn i Hälsingland och här arbetar de flesta av företagets cirka 800 anställda.
Svenska Fönster ingår i den nordeuropeiska koncernen Dovista.

- Koncernens förtroende att göra så här stora investeringar är inget som man får utan något som man förtjänar. Det handlar om att vi har en god arbetsmiljö och en hög leveransprecision. Vi blir ständigt bättre med stort fokus på att skapa värde för våra kunder. Det har i sin tur lett till ökade marknadsandelar, säger Henrik Fagerhof, produktionsdirektör på Svenska Fönster.