NYHET - CORONAINFORMATION

Utökade låne- och garantimöjligheter till företag i Sverige

Regeringen, Centerpartiet och Liberalerna presenterar idag ytterligare åtgärder för att mildra coronas effekter på svenska jobb och företag.

20 mars 2020
Förlängning av omsättningsstöd för mars och april
Foto: Pressfoto

Åtgärderna vänder sig framförallt till små och medelstora företag för att kunna finansiera sig i en besvärlig och utmanande situation:

  • Almi Företagspartner får ett kapitaltillskott på 3 miljarder kronor för att öka sin utlåning till små och medelstora företag i hela landet. Med denna förstärkning av lånefonden kommer Almi att ha en hög beredskap för att möta behoven hos de företag vars verksamhet drabbas negativt av coronavirusets utbrott.
  • Svensk Exportkredits (SEK) låneram ökas från 125 till 200 miljarder kronor och kan användas till att ge ut både statsstödda och kommersiella krediter till svenska exportföretag. Dessa åtgärder tillsammans med den inställda utdelningen som aviserades den 19 mars innebär att SEK ges ytterligare förutsättningar att möta exportindustrins ökade efterfrågan på krediter.
  • Exportkreditnämnden (EKN) kommer fatta beslut om kreditgarantier som innebär nya och förbättrade möjlighet för företag att låna. Det gäller små- och medelstora exportföretag, större exportföretag samt deras underleverantörer.

Förslagen bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.

Källa: Pressmeddelande