ESF-projektet Kompetenssäkrad individ - för industriföretag som påverkats av Coronapandemin

Regeringen återinför krisstöd till företag med start i december
Foto: Pixabay

Svensk industrivalidering har, genom TMF – Trä- och Möbelföretagen, tilldelats 17 miljoner ur Europeiska Socialfonden för projektet Kompetenssäkrad individ som ska stödja industriföretag som påverkas av Coronapandemins konsekvenser. Proejktet löper 2020-2022 och målgruppen är yrkesarbetare i hela industrin som har kompetensutvecklingsbehov för att klara grundläggande eller mer avancerade arbetsuppgifter.

"Kompetenssäkrad individ" - ESF-projektet som hjälper ditt företag att växa

Henrik Smedmark, som är initiativtagare till projektet, berättar om vikten att företag inom industrin ansöker för att delta.

Parter och branschorganisationer inom industrin står bakom projektet som ger upp till 700 medarbetare i upp till 50 företag möjlighet att rusta med rätt kompetens för att vara redo när hjulen börjar snurra igen.

Projektet Kompetenssäkrad individ ger företag en möjlighet att se över sitt framtida kompetensbehov och samtidigt stärka medarbetarnas kompetens. Det är kostnadsfritt att delta i projektet och det som krävs är att företaget avsätter den tid som behövs för planering och genomförande av insatserna.

För vem?

Projektet vänder sig till hela industrin där målgruppen är yrkesarbetare i industrin som har kompetensutvecklingsbehov för att klara grundläggande eller mer avancerade arbetsuppgifter.
I första hand riktar sig projektet till medelstora företag och deras anställda som på ett direkt sätt påverkats av pandemin genom att ha tvingats till neddragningar eller till avtal om korttidsarbete i enlighet med Tillväxtverkets regelverk.

Påverkan av Corona kan b.la innebära att:

 • ... ditt företag har varslat eller korttidspermitterat personal pga. Corona
 • ... ditt företag har behövt anställa personal till följd av Corona
 • ... ditt företag har genomfört organisationsförändringar eller liknande till följd av Corona
 • ... ditt företags ekonomi och försäljning har påverkats av Corona

Primära målgrupper

 • Permitterade/anställda eller varslade anställda i industriföretag som är medlemmar i någon av de organisationer som ingår i konsortiet Svensk Industrivalidering.
  Projektet kommer att prioritera grupper med mindre stark ställning på arbetsmarknaden som riskerar uppsägning vid utebliven kompetensutveckling och som kan ha behov av mer diversifierade insatser än som vanligtvis finns möjlighet till för att uppnå kompetensbevis.

  De prioriterade grupperna är:
  (a) kvinnor i industrin
  (b) medarbetare över 55 år
  (c) medarbetare med bristande kompetens att kommunicera på svenska
 • Industriföretag som påverkats menligt av coronapandemins konsekvenser och som på kort och medellång sikt ges möjlighet att bibehålla och stärka sin konkurrenskraft dels genom medarbetare som får sin kompetens utvecklad och erkänd, dels genom arbetsformer som främjar kontinuerlig kompetensutveckling.

Tre resurseffektiva insatser

Deltagande företag får stöd i tre beprövade, enkla och resurseffektiva insatser som under de senaste två åren använts med stor framgång i drygt 200 industriföretag runt om i Sverige. Med sikte på träffsäker kompetensutveckling och handlingsplan för fortsatt kompetensförsörjning deltar man i följande:

 1. Handledning från erfaren kompetenscoach som hjälper till att lägga upp insatserna i ert företag.
 2. Branschvalidering som visar vilken kompetens som finns och ger ett detaljerat underlag för träffsäker kompetensutveckling för kompetens som saknas. Mer information om branschvalidering finns på: www.svenskindustrivalidering.se
 3.  Kompetensutveckling för att täcka de områden där kompetensen behöver stärkas. Målet är att deltagare ska nå kompetensbevis.

Mer information

Mer information om branschvalidering finns på svenskindustrivalidering.se.
Du kan även ladda ner och läsa broschyren i högermenyn.

Anmäl ditt företag idag!

Är ni ett motiverat och nyfiket företag? Anmäl er! Anmälan är inte bindande och utgör inte en garanti för ett deltagande, men ta chansen.
Här följer länk till anmälan svenskindustrivalidering.se/individ/ 

Henrik Smedmark
Ansvarig kompetensförsörjning
Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

 • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
 • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in