REPORTAGE - KOMPETENSSÄKRAD INDIVID

Trä & Möbelforum 2 2021:"Ger oss lärdomar att ta in i Nobia"

Köksinredningsföretaget Nobia var ett av de första företagen att delta i projektet Kompetenssäkrad individ som sjösattes hösten 2020. Projektet genomförs av TMF inom ramen för Svensk industrivalidering och finansieras av Europeiska Socialfonden (ESF). Syftet är att stödja industriföretag som påverkas av pandemin och till exempel tvingas till permitteringar eller omjusteringar av organisationen. Nobias projektledare i Jönköping, Wiktoria Rydin, ser redan positiva effekter.

10 november 2021
Paragraf
Foto: Pixabay

– Vi driver vår stora utbildningssatsning Nobia Academy tillsammans med bland andra Träcentrum i Nässjö med fokus på kompetensutveckling - där blir TMF:s projekt ett viktigt stöd och komplement.

För Nobia handlar kompetensutveckling om att utveckla den kompetens som redan finns inom företaget samt att få nya insikter och nya verktyg för att långsiktigt förändra, förbättra och utveckla verksamheten. Samtliga 600 anställda på fabriken i Tidaholm ska valideras inom ordinarie program. Redan i våras var 250 validerade, och nu ska ytterligare 16 medarbetare valideras inom ESF-projektet.

– Under våren väljer vi ut vilka som ska ingå i den gruppen, säger Wiktoria Rydin.

Den pågående pandemin har medfört en utmaning även för Nobia. Men tiden med corona har också snabbat upp vissa processer och tydliggjort nya behov, enligt Wiktoria Rydin.

– Den digitala kompetensen har höjts snabbare än vi hade förväntat oss, det är en sak vi räknar in på plussidan den här perioden.

Hittills har fyra medlemsföretag valt att ingå i projektet, som är kostnadsfritt för företagen. Rekryteringsprocessen är löpande, fler företag kan hoppa påansluta under projektets gång. TMF:s biträdande projektledare Therese Forsmark tror att det kan vara betydelsefullt, inte minst beroende på styrkan i pandemins olika vågor.

– Det gör det möjligt för projektet att fånga upp fler företag som på ett eller annat sätt påverkas av corona.

Tidsmässigt sträcker sig projektet fram till och med december 2022.

– Det finns alltså gott om tid för den som vill hoppa på, säger Therese Forsmark. En intresseanmälan är inte bindande och utgör inte heller en garanti för ett deltagande – men vi kommer gärna i kontakt med motiverade företag och tycker definitivt att man ska ta chansen att ansöka. Företag som tvekar får gärna ta kontakt med mig eller huvudansvarig projektledare Henrik Smedmark för vidare dialog.

Projektet möjliggör kompetensutveckling för 750 medarbetare i upp till 50 företag inom industrin. Fokus är i första hand på små- och medelstora företag, och i de prioriterade målgrupperna finns kvinnor, medarbetare över 55 år och medarbetare som behöver stärka sina svenska språkkunskaper.

– Totalt har ett 60-tal medarbetare från de fyra medlemsföretagen ingått i projektet.

Hur många medarbetare som omfattas av stödet beror på företagets storlek, berättar Therese Forsmark. Maxspannet går från åtta till 16 medarbetare. Hon understryker att det inte utgår någon form av kontantstöd.

– Stödet handlar primärt om handledning från kompetenscoach, validering av befintlig kompetens och framtida kompetensbehov samt kompetensutveckling.

Det deltagande företagets insats består i att främst avsätta tid och engagemang för de aktiviteter som ingår i projektet.

– Under en pandemi är det  också ett bra tillfälle att under en pandemi använda tiden till att få ett kvitto på var man står kompetensmässigt – och att rusta företaget med rätt kompetens för att stå med stärkt konkurrenskraft när pandemin är över, säger Therese Forsmark.