REPORTAGE - KOMPETENSSÄKRAD INDIVID

”Vi får utmana våra tankesätt” - Nobia - en bit på väg i ESF-projektet Kompetenssäkrad individ

Kökstillverkaren Nobia står inför stora förändringar, och lägger mycket krut på att säkra sin kompetens för framtiden. ESF-projektet Kompetenssäkrad Individ passade perfekt in som en del av deras nya satsning, Nobia Academy, och Nobia var ett av de första företagen att delta i det kompetensutvecklingsprojekt som sjösattes hösten 2020.

10 november 2021
Paragraf
Foto: Pixabay

Text: Karin Wallén

Köksföretaget Nobia, med varumärken som Marbodal och HTH i sin ägo, är en av Europas ledande köksspecialister. Huvudkontoret ligger i Stockholm medan den svenska produktionsenheten ligger i Tidaholm – åtminstone än så länge. Där sker tillverkning, montering, ytbehandlingar; hela processen till färdig produkt.

Men företaget är i förändring och 2024 beräknas en mer högeffektiv produktionsanläggning slå upp portarna i Jönköping. Med den kommer också en ökad kompetenssatsning, som startat redan nu.

- Med den nya fabriken går vi mot en högre grad av automatisering och digitalisering, vilket dock inte behöver betyda att antalet anställda påverkas. Däremot blir det ett skifte i vissa arbetsuppgifter och vilken kompetens som behövs, därför behöver vi göra en större satsning på medarbetarna, säger Wiktoria Rydin, som jobbar på företagets kontor i Jönköping.

[bild]

Wiktoria är projektledare för Nobia Academy – som är namnet på den stora kompetenssatsning som nu genomförs för all personal inom företaget.

Idén om Nobia Academy började formas under våren 2020, och sedan dess har bitarna allt mer börjat falla på plats – bland annat med hjälp av Joakim Brobäck på Träcentrum, som är företagets kompetenscoach inom ESF-projektet Kompetenssäkrad Individ.

– Joakim har hjälpt oss att sätta grunderna till Nobia Academy. Och Träcentrum hjälper oss med valideringarna, som var helt nytt för oss innan projektet startade. Så det här projektet passade verkligen perfekt in i vår satsning, säger Wiktoria Rydin.

Utbildat sig till testledare

Som en del i kompetenssatsningen genomför Nobia en stor mängd valideringar i Industriteknik BAS, varav en viss del ordnas och finansieras med hjälp av ESF-projektet Komptenssäkrad Individ.
Till en början har man koncentrerat sig på de 600 anställda i Tidaholm, men planen är att fortsätta validera personal även på andra orter. Till sin hjälp i arbetet har Wiktoria Rydin kollegan Lisa Johansson, som jobbar på fabriken i Tidaholm.

– Hon är mitt stora stöd och en fantastisk tillgång på plats. Jag är i fabriken minst en dag i veckan, men hon är ju där hela tiden och har nära kontakt med medarbetarna.

Både Wiktoria och Lisa deltar i coachsamtalen med Joakim Brobäck, och båda har också utbildat sig till testledare genom Svensk Industrivalidering och Skärteknikcentrum – för att själva kunna genomföra både valideringar och omvalideringar.

Själva valideringen går ut på att mäta personalens kunskap inom tio olika områden, och beroende på utfallet kan företaget se vilka insatser som behövs för att förbättra kompetensen. I de fall där det behövs vidareutbildning har Nobia valt att samarbeta med Yrkesakademin, genom så kallad e-learning.

– Det som är fördelaktigt med e-learning är att du kan sitta hur länge du vill i taget och plugga. Du kan hoppa tillbaka till något du tyckte var svårt. För många kan det vara enklare än att hänga med i en lärarledd föreläsning.

Information ger motivation

En viktig del i arbetet är också information – och motivation. Och det är två saker som går hand i hand, tror Wiktoria Rydin. När Nobia Academy skulle presenteras befann sig samhället mitt i covid-pandemin, och medarbetarna fick samlas i grupper om högst åtta personer i taget. Det blev sammanlagt 100 informationsträffar, och Wiktoria kunde till slut nästan göra sin presentation i sömnen. Men att ha varit tvungna att samlas i så små grupper kan faktiskt ha varit en fördel, menar hon.

– I så små grupper kunde alla få möjlighet att ställa frågor och ha sina funderingar. Jag tror att det gav en bra grund. När alla förstår syftet är det lättare att motivera folk att vara med.

Nu fortsätter arbetet, både med valideringar, utbildningar – och samtal med kompetenscoachen Joakim Brobäck.

– Det är väldigt bra diskussioner och det känns som vårt sätt att se på saker har blivit annorlunda sedan vi började. Vi har fått hjälp med konkreta saker som går att applicera på det arbete vi gör, säger Wiktoria Rydin, och tillägger:

– Joakim utmanar våra tankesätt och har öppnat nya tankebanor. Det i sin tur gör att vi själva kommer på idéerna som för oss framåt. Det är väldigt lärorikt och roligt.

Wiktorias tre tips

  • Involvera medarbetarna redan från början. Se till att de är med på tåget och vet vad som händer.
  • Ha gärna möten i små grupper där alla kan komma till tals och få yttra sina funderingar.
  • Bli aldrig nöjd! Fortsätt arbetet kontinuerligt och prata med och informera medarbetarna så mycket som möjligt.