Henrik Smedmark
Ansvarig kompetensförsörjning
Beskrivning

Henrik studerade på Uppsala universitet och har en examen i ekonomi. Efter studierna jobbade jag några år på Motormännens Riksförbund och 1996 började jag på TMF:s föregångare SNIRI, Snickerifabrikernas Riksförbund. Från 2007 har det varit kompetensfrågor som gäller till hundra procent för min del.

Vad är det roligaste med ditt jobb?

– Det är roligt att få vara en del av TMF:s arbete med kompetensförsörjning som undan för undan förbättras. Jag slutar aldrig imponeras av medlemsföretagens genomtänkta strategier och sätt att hitta nischer och konkurrenskraftiga produkter. Rekryteringsbehoven är stora framöver och fler behöver veta vilka attraktiva jobb som finns här. Den som satsar på ett yrke i den här branschen har en ljus framtid, och den kunskapen vill jag förmedla.

Och hur skulle du beskriva dig själv?

– Jag är Uppsalabo sedan många år tillbaka. För ett par år sedan började jag tävla i styrkelyft, vilket har blivit ett stort intresse. Jag har två SM-silver i veteranklassen i prissamlingen och på EM har jag nått en femte- respektive sjätteplacering.

Pressbilder