TMF bjuder in företag till kompetenssäkrad industri

kugghjul
Foto: Pixabay

I projektet Kompetenssäkrad industri erbjuder TMF medlemsföretag med upp till 50 anställda möjligheten att stärka sin kompetensförsörjning. Vill du vara med?

Industrins parter har tillsammans startat projektet kompetenssäkrad industri. Projektet kommer att löpa över två år och har en budget på 75 miljoner kronor. Som företagsrepresentant/-ledare får du chansen att lära dig leda och organisera en kompetensdriven produktion. Samtidigt får du möjlighet att utveckla och införa en strukturerad process för systematiskt arbete med kompetensförsörjning.
Målet är att säkra konkurrenskraften!

Projektet organiseras i regionala företagsnätverk för erfarenhetsutbyte och lärande. Företagen får stöd i det enskilda och praktiska arbetet att utforma och införa sin kompetensförsörjningsprocess i sitt befintliga kvalitetsledningssystem av en utbildad kompetenscoach.
OBS! Notera att insatsen för ditt företag enbart kostar i nedlagd tid.

Kvalitetsledning

Många industriföretag arbetar idag enligt ISO 9001:2015. Det är fullt möjligt att inom ramen för denna eller annan standard integrera en välutvecklad och dokumenterad process för strategisk kompetensförsörjning. På så sätt undviks extra belastning för ledningen – det finns ETT kvalitetsledningssystem som hanterar samtliga avgörande processer i företaget.

Validering

Resultatet från valideringen ger ett exakt och träffsäkert underlag för att planera för relevanta åtgärder genom kompetensutveckling, rekrytering eller, organisation av arbetet. Testcentret som genomför valideringen ska ha ett flexibelt utbildningserbjudande som möter de kompetensgap som valideringen visar. Deltagande företag har möjlighet att validera 6-8 medarbetare.

Intresserad?

Som medlem hos TMF kan ditt företag komma att bli kontaktat med en förfrågan om att delta i projektet. Om du redan nu vet med dig att du är intresserad eller om du har frågor om projektet är du varmt välkommen att kontakta projektets företagskoordinator Johan Nordberg, johan.nordberg@ifmetall.se.

Om branschvalidering

Branschvalidering syftar till att säkra industriell produktion genom att testa de anställdas kompetens. Industrins system för validering är resurseffektiv och den process som ska införas för strategisk kompetensförsörjning ska vara enkel och lätthanterlig för företagen. Idag har industrin tre basmodeller: industriteknik, automation och underhåll. Vid sidan av dem finns olika yrkesspecifika branschmodeller för olika industrisektorer som CNC, svets och process.
Läs mer på www.svenskindustrivalideirng.se.

Läs mer om kompetenssäkrad industri

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in