Trähusbarometern

Foto: TMF

Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även en prognos för trähusbyggandet av småhus. Trähusbarometer publiceras numera två gånger per år, mars och september.

Nr 1 2024 - Prognosen för småhusbyggande skruvas upp

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s prognos för 2024 är 4 500 påbörjade småhus, en ökning på 500 till antalet jämfört med föregående prognos hösten 2023. Prognosen markerar ett trendbrott, där ett par år av nedåtgående siffror nu ser ut att plana ut något. Samtidigt är det fortsatt låga siffror. Möjligtvis en indikation på att räntan har toppat och orderingångarna bottnat.  

Det antas finnas flera orsaker till den svaga utvecklingen med det säkerhetspolitiska läget i Europa samt det höga ränteläget som några av de främsta förklaringarna. Efter år av nedåtgående kurvor börjar det nu plana ut sig, men låga siffror oroar alltjämnt och branschen är fortsatt hårt ansträngd visar årets första Trähusbarometer från TMF. 

TMF:s prognos för flerbostadshus visar att totalt 1 717 lägenheter kommer levereras under perioden januari 2024 till och med december 2024, samtliga är ordinära flerbostadshus. Tidigare år har prognosen legat i linje med faktisk leverans, men under 2022 och 2023 har differensen ökat. En träffsäker prognos blir därmed svår att estimera för året. Under 2023 har den faktiska siffran visat ett bättre resultat för företagen jämfört med prognosen.

För småhus var den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag 2 578 småhus av trä, en minskning med 47 procent jämfört med året innan. Preliminära siffror från SCB visar att totalt 6 600 småhus påbörjades under året, en minskning jämfört med 2022 då 12 568 småhus påbörjades. TMF:s prognos för 2024 är 4 500 började småhus. Det är en ökning jämfört med prognosen i höstas som hamnade på 4 000. 

- Det var under hösten 2023 som vi såg ett trendbrott med en handfull hus, men det har hållit i sig. Dels beror det på att marknaden uppfattar att vi nått någon form av räntetopp. Kombinationen ränta och hushållens möjlighet att få lån beviljat är det största bekymret våra medlemsföretag ger uttryck för just nu. Sen påverkar också det oroliga omvärldsläget, det är extremt närvarande, säger TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren.

TMF:s prognos för påbörjade småhus, villor, par- och radhus baseras på statistik från SCB, sammanvägda omvärldsfaktorer och den allmänna orderingången i branschen.

Läs hela Trähusbarometernbifogad fil nedan.
Nästa Trähusbarometer publiceras i september 2024.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern publiceras två gånger per år och visar orderingång och leveranser samt prognoser i antal för monteringsfärdiga trähus, både småhus och flerbostadshus. Källa är TMF:s egen statistik för småhus- och flerbostadshus samt SCB:s statistik för påbörjade och färdigställda lägenheter.
TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus, vars andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 70 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.

 

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.