Trähusbarometern

Trähusbarometern - sept 2023 - småhus orderingång
Foto: TMF

Trähusbarometern visar orderingången och leveranser för antal småhus och flerbostadshus av trä. Trähusbarometern innehåller även en prognos för trähusbyggandet av småhus. Trähusbarometer publiceras numera två gånger per år, mars och september.

Nr 2 2023 - Rejält sänkt småhusprognos - fortsätter 2024

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s färska prognos för antalet påbörjade småhus 2023 sätts till 6 000 stycken, vilket är en minskning med 1 500 jämfört för med ett halvår sedan. Det visar årets andra Trähusbarometer. Prognosen för 2024 är ännu lägre - 4 000 påbörjade småhus. “Osäkra ränteläget och inflationen är huvudorsakerna”, kommenterar TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren.

Såväl småhus som flerbostadshus kämpar med en vikande orderingång orsakat av det osäkra ränteläget, kreditrestriktioner och dyrare produktionskostnader som inflationen för med sig.

För flerbostadshus har orderingången minskat med 41 procent för första halvåret 2023 (jämfört med motsvarande period 2022)) och totalt levererades 1 749 (2 872) lägenheter, en minskning med 39 procent. Prognosen för påbörjade lägenheter i flerbostadshus – baserad på antal kontrakterade leveranser tolv månader framåt (juli 2023-juni 2024) – visar att totalt 1 803 lägenheter kommer att levereras.

När det gäller småhus – och första halvåret 2023 - minskade den totala orderingången för TMF:s trähusmedlemmar med 54,5 procent till 1 430 (3 145) småhus av trä, jämfört med samma period 2022. Orderingången för styckebyggda småhus minskade med 62,1 procent medan gruppbyggda småhus minskade med 37,4 procent.
Detta sammantaget ger rejält sänkta småhusprognoser för såväl 2023 som 2024.

 - De främsta orsakerna till det låga småhusbyggandet är främst det osäkra ränteläget och dyrare produktionskostnader som inflationen för med sig. Men även bankernas restriktiva syn på kreditgivning för bostadsbyggande i sämre tider påverkar såklart möjligheten att efterfråga och köpa sitt hus säger Gustaf Edgren, bostadspolitisk expert på TMF. 

TMF:s prognos för påbörjade småhus, villor, par- och radhus baseras på statistik från SCB, sammanvägda omvärldsfaktorer och den allmänna orderingången i branschen.

I förra veckan gick TMF, tillsammans med Byggföretagen, ut i en gemensam debattartikel och krävde kraftfulla reformer i regeringens budget för 2024 – både på kort och lång sikt - något som  hörsammandes under måndagen när regeringen gav besked om budgetsatsningar på bland annat ekonomiska incitament för kommuner att planlägga byggandet av småhus, samt en höjning av taket för rot- och rutavdrag.

Nu hoppas Gustaf Edgren på fler reformer för en ny egnahemsrörelse.

- Det måste till ett ökat incitament för både privata och offentliga aktörer att bygga fler bostäder. Detta uppnås främst genom skattelättnader för investeringar i bostadsutveckling men också ordentliga krafttag för att smörja de byråkratiska processer som ofta försenar byggprojekt. säger Gustaf Edgren.

Läs hela Trähusbarometernbifogad fil nedan.
Nästa Trähusbarometer publiceras i mars 2024.

FAKTA TRÄHUSBAROMETERN: Trähusbarometern publiceras två gånger per år och visar orderingång och leveranser samt prognoser i antal för monteringsfärdiga trähus, både småhus och flerbostadshus. Källa är TMF:s egen statistik för småhus- och flerbostadshus samt SCB:s statistik för påbörjade och färdigställda lägenheter.
TMF:s statistik omfattar 32 medlemsföretag som tillverkar småhus, vars andel av den totala försäljningen av trähus i Sverige är ungefär 70 procent. Statistiken för flerbostadshus av trä omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige.

 

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Saknar du ett medlemskonto? Registrera här
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in
Logga in
Registrera webbkonto
Endast för befintliga medlemmar. Bli medlem
Angivet organisationsnummer / medlemsnummer kunde inte hittas i medlemsregistret.
Logga in
Registrera webbkonto
Kontot kunde inte skapas. Kontakta supporten. Ett konto med denna E-post finns redan registrerad. Tips: använd glömt lösenords-funktionen.
Ditt webbkonto har registrerats

Ett medlemskonto har nu skapats och ett aktiveringsmail har skickats till angiven e-postadress.

Klicka på länken för att aktivera ditt konto.

Logga in
Glömt ditt lösenord?
Skriv in din e-postadress nedan så skickar vi ett nytt lösenord till din e-postadress som du sedan kan andra under mina sidor.
Lösenordet kunde inte återställas.
Logga in
Glömt lösenord?
En återställningslänk har skickats till angiven mailadress.