NYHET - EU & HÅLLBARHET

”Ett viktigt och konkret steg på vägen”

Den 30 mars offentliggjorde EU-kommissionen ett lagförslag gällande eko-design för hållbara produkter (Sustainable Product Intiative, SPI), som utökar nuvarande regelverk till att täcka in hela produktutbudet. Det innebär att det fastställs minimikrav inte bara för energieffektivitet utan även cirkularitet samt en generell minskning av produkters miljö- och klimatavtryck. TMF:s branschchef Cecilia Ask Engström ser ett lagförslag som kommer påverka branschen på ett avgörande sätt framöver – där möbelindustrin kan ingå i första fasen.

1 april 2022
Cecilia Ask Engström
Foto: Juliana Fälldin

- Ett oerhört viktigt och konkret steg på vägen i EU:s Gröna Giv (The Green Deal) är att kommission nu har presenterat sitt förslag på reglering, som påverkar alla tillverkare av produkter. Vi måste alla bidra och ställa om till en hållbar produktion och TMF arbetar tillsammans med organisationen för Europas möbelindustri (EFIC) kring regleringen av Eco-design för hållbara produkter.

- Vi ser att förslaget får en betydande, långtgående påverkan på hur vi tillverka produkter och cirkulerar material, fortsätter Cecilia Ask Engström. Det är dock viktigt att den fortsatta utformningen görs i nära dialog med industrin så att det blir möjligt att implementera den för alla olika sorters företag.

De produktkategorier som ska ingå i första fasen utses i slutet av 2022. Möbler och madrasser identifieras dock redan nu som lämpliga kandidater av EU-kommissionen - baserat på en konsekvensanalys.

Så här kommenterar EFIC: s generalsekreterare, Gabriella Kemendi, lagförslaget:

- När man utvecklar möbelspecifik lagstiftning kommer det att vara viktigt att ta hänsyn till komplexiteten - inte bara när det gäller möbelprodukterna utan hela möbelvärdekedjan, samt att säkerställa harmonisering av regler på europeisk nivå. Möbelindustrin, liksom CEN TC 207 om möbler – och mer specifikt WG 10 om cirkularitet – är redo att samarbeta med beslutsfattare och andra intressenter i här processen för att tillhandahålla vår expertis, inklusive deltagande i Ecodesign Forum. Vi kommer att se över lagförslaget noga samt ha tät dialog med lagstiftarna.

Se länk till EFIC:s pressmeddelande till höger.

EU-kommissionens lagförslag diskuteras på EFIC-evenemanget The Furniture Day den 19 maj. 

EFIC:s kommentar till EU:s lagförslag