NYHET - ANSTÄLLNING

Sänkta arbetsgivaruppgifter för unga - även över sommaren

Den tillfälliga nedsättningen av arbetsgivargifter för 19–23-åringar förstärks ytterligare juni, juli och augusti i år. I en promemoria som kommer att skickas på remiss från finansdepartementet föreslås att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent under de aktuella månaderna för åldersgruppen.

31 mars 2021
Kompetensförsörjning
Foto: Teknikcollege

Förslaget innebär att arbetsgivaravgifterna sänks till 10,21 procent under juni, juli och augusti 2021 för personer som vid årets ingång har fyllt 18 år men inte 23 år. Liksom den nuvarande nedsättningen omfattas alltså alla som vid årets ingång har fyllt 18 år, dvs alla som fyller 19 år någon gång under året.

På motsvarande sätt omfattas 23-åringar av den förstärkta nedsättningen om de fyller 23 år någon gång under 2021. En nedsättning till 10,21 procent gäller redan för personer som vid årets ingång fyllt 15 men inte 18 år. Den ändringen infördes 2019.

Nedsättningen föreslås gälla för den del av ersättningen som uppgår till högst 25 000 kronor per månad.

Förslaget bygger på en överenskommelse mellan regeringen, Centerpartiet och Liberalerna.