NYHET - ANSTÄLLNING

Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige

Riksdagen antog i november ett lagförslag som förändrar skattereglerna för utländska bemanningsföretag. Det så kallade ekonomiskt arbetsgivarbegreppet gäller vid beskattning av utländska arbetstagare som arbetar tillfälligt i Sverige. De nya reglerna trädde ikraft den 1 januari 2021.

8 februari 2021
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp - ändrade skatteregler vid tillfälligt arbete i Sverige
Foto: Pixabay

Förslaget innebär att fler utländska arbetstagare kommer att betala skatt i Sverige och syftar till att motverka orättvisa konkurrensförhållanden. Det kommer att vara för vem som arbetet utgörs åt och inte vem som betalar ut lönen som avgör var arbetstagaren ska betala skatt. Det betyder att arbetstagaren blir skattskyldig i Sverige från dag ett av inhyrningsperioden.
Ekonomiskt arbetsgivarbegrepp tillämpas internationellt och inom OECD, den internationella organisationen för ekonomiskt samarbete och utveckling.

Den så kallade 183-dagarsregeln, där arbetstagare som är uthyrda av utländska företag utan fast driftställe och vistas mindre än 183 dagar under en tolvmånadersperiod ej beskattas i Sverige, ska inte kunna tillämpas. Det innebär även förändrade bestämmelser om avdrag på skatt på ersättning för arbete som utförs i Sverige, vilket berör bland annat utländska utbetalare som saknar fast driftställe i Sverige samt svenska företag som betalar ersättning för arbete i Sverige till utländska företag. Förslaget ska inte omfatta kortare arbetstillfällen vilket räknas som högst 15 dagar i följd som inte överstiger 45 dagar under ett kalenderår.

Det är viktigt att det svenska företaget som anlitar utländska bemanningsföretag kontrollerar att det utländska företaget innehar svensk F-skattsedel. De nya reglerna trädde ikraft den 1 januari 2021.

Läs mer på Skatteverkets webbplats.