NYHET - ANSTÄLLNING

LO, PTK och Svenskt Näringsliv återupptar LAS-förhandlingar

Förhandlingarna om trygghet, omställning och anställningsskydd mellan LO, PTK och Svenskt Näringsliv kommer att återupptas. Förhandlingarna inleds torsdagen den 15 oktober och genomförs i syfte att lösa de återstående frågorna där förhandlingarna tidigare strandade.

14 oktober 2020
C&D snickeri
Foto: C&D snickeri

Besked om resultatet av förhandlingarna kommer att ges tidigast fredagen den 16 oktober klockan 13.00. Fram till dess kommer inte någon av parterna kommentera de pågående förhandlingarna.

Bakgrund
LO begärde den 6 november 2017 förhandling med Svenskt Näringsliv med yrkanden om tryggare anställningar och förstärkt omställningsförmåga. Den 29 mars 2019 begärde PTK förhandling om anställningsskydd och omställning med Svenskt Näringsliv.

LO, PTK och Svenskt Näringsliv enades om en avsiktsförklaring den 19 december 2019. I avsiktsförklaringen är parterna överens om vilka områden förhandlingarna avser och att de spänner över ett brett område som rör anställningsskyddsregler, omställningssystem och arbetslöshetsförsäkring.

Under september 2020 pågick förhandlingar mellan parterna. Förhandlingarna strandade 30 september.