NYHET - ANSTÄLLNING

TMF:s vd: ”En bra reform för de allra minsta företagen”

Sedan 2017 finns en möjlighet för vissa s.k. enmansföretag att få en nedsättning av arbetsgivaravgifterna när en första person anställs i företaget. Nedsättningen var tillfällig och upphör vid utgången av 2021. Regeringen föreslår nu att dessa bestämmelser görs permanenta, något TMF:s vd David Johnsson ser klara fördelar med. Han efterlyser dock fler sänkningar av arbetsgivaravgiften och en sänkt tröskel in till arbetsmarknaden.

29 september 2020
Produktion
Foto: TMF

Regeringen förslår också att nedsättningen tillfälligt ska utökas och gälla även för företag som inte har någon anställd och som anställer en eller två personer samt till företag med en anställd som anställer ytterligare en. Den tillfälligt utvidgade nedsättningen föreslås gälla under perioden 1 juli 2021 - 31 december 2022.

- Det är en bra reform för att få de allra minsta företagen att anställa fler. Kan landets en- och fåmansföretag företag förmås att anställa minst ytterligare en person skulle en stor del av arbetslösheten kunna lösas. Reformer med positiva sysselsättningseffekter är per definition bra, säger TMF:s vd David Johnsson i en kommentar.

- Det blir vidare, med reformen, lättare för de med svag ställning på arbetsmarknaden att få sitt första arbete och därmed gå från bidrag till egenförsörjning vilket är ett värde i sig. Regeringens proposition visar också med all önskvärd tydlighet att kostnaderna för att anställa är ett problem och behöver därför följas av fler sänkningar av arbetsgivaravgifterna.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2021 och tillämpas på ersättning som utges från och med ikraftträdandet. För arbetsgivare som anställt en första person före utgången av 2020 innebär förslaget inte någon skillnad mot nuvarande bestämmelser utöver att möjligheten till nedsättning inte upphör vid utgången av 2021.