NYHET - ANSTÄLLNING

Regeringen föreslår förlängt omställningsstöd

Efter en överenskommelse med Centerpartiet och Liberalerna har regeringen lagt på förslag att det omställningsstöd som baseras på omsättningsminskning ska förlängas för månaderna maj, juni och juli.

9 september 2020
Pixabay
Foto: Pixabay

I det första omställningsstödet för mars och april kunde företag med en omsättningsminskning på 30 procent ta del av stödet. Nu skärps reglerna så att det för maj gäller för företag som minskat sin omsättning med minst 40 procent och 50 procent för månaderna juni och juli. Jämförelseperiod är samma månad eller månader föregående år.

Stöd ges för stödperioden maj med maximalt 75 miljoner kronor per stödberättigat företag och för stödperioden juni och juli med maximalt 150 miljoner kronor per stödberättigat företag. Stöd kan maximalt ges för 75 procent av omsättningstappet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 15 oktober 2020.

Läs mer på regeringens webbplats