NYHET - LAS

Efter åtta månaders paus: Parterna i LAS-förhandlingarna möttes igen

I tisdags, den 18 augusti, gick startskottet för förhandlingarna om reglerna på framtidens arbetsmarknad när parterna möttes för att ta upp LAS-förhandlingarna efter åtta månaders paus. Fack och arbetsgivare vill på egen hand komma överens om vad som ska gälla, men än så länge står de långt ifrån varandra. Misslyckas de hotar politisk inblandning, skriver Arbetsmarknadsnytt.

20 augusti 2020
Nya anställningsblanketter – krav på mer information vid anställning från den 29 juni
Foto: Pixabay

I tisdags satte sig alltså arbetgivarorganisationen Svenskt Näringsliv och de fackliga arbetsmarknadsparterna LO och PTK vid förhandlingsbordet och det var första gången sedan LAS-förhandlingarna pausades i slutet av förra året inför att avtalsrörelsen skulle dra igång.

Framöver väntar ett intensivt schema - senast i slutet av september måste parterna ha nått en överenskommelse. Målet är att de på egen hand ska komma fram till nya anställningsregler som parterna accepterar.

Även om parterna än så länge är oense om många frågor, är de överens om en sak: Det är mycket som står på spel. Många hävdar till och med att hela den svenska modellen är hotad, den modell där arbetsmarknadens parter – och inte politikerna - kommer överens om vad som ska gälla för spelregler på arbetsmarknaden.

– Politikernas tydliga budskap till arbetsmarknadens parter att "vi tänker göra något om inte ni gör något" har spetsat till det hela. Kan vi inte enas har parterna misslyckats en gång för mycket och då får vi lagstiftning utifrån LAS-utredningen, säger Mattias Dahl, vice vd på Svenskt Näringsliv till Arbetsmarknadsnytt.

LAS, lagen om anställningsskydd, har ifrågasatts ända sedan den kom 1974. Till en början mest från arbetsgivarsidan men sedan en tid tillbaka även från fackligt håll. Men det var först när Januariavtalet tillsatte en LAS-utredning (och som presenterades i våras) som arbetsmarknadens parter på allvar började prata ihop sig om att försöka stoppa utredningens förslag till ny lagstiftning.

Till grund för LAS-förhandlingarna har parterna gjort utredningar på tre områden: anställningsskydd, arbetslöshetsförsäkring och omställning vid uppsägning.

Svenskt Näringslivs fokus i förhandlingarna är regler som skapar större förutsägbarhet och som därmed gör det lättare för företag att ta beslut om att anställa. Det är genom att våga ta på sig risken och kostnaden att anställa som företag kan växa och ta nya affärer, menar Mattias Dahl.

Källa: Arbetsmarknadsnytt

Läs även "Nu drar LAS-förhandlingarna igång"