NYHET - ANSTÄLLNING

TMF:s vd om regeringens besked kring korttidsarbete

TMF:s vd David Johnsson kommenterar regeringens besked om lagrådsremiss avseende reformering av systemet för korttidsarbete:

4 mars 2020
DEBATT: "Sveriges framtidstro bygger på en grund av cement"
Foto: Pressbild

- Spridningen av coronaviruset hotar både människors hälsa och hela länders ekonomi på många håll i världen. Med stängda gränser och inställd export drabbas många företag och därigenom arbetstillfällen även i Sverige. En uppdaterad lagstiftning om utvidgat stöd för korttidsarbete ska hindra massuppsägningar i drabbade branscher. Reformen gör korttidsarbete möjligt även när omvärldshändelser orsakar en tillfällig kris hos enskilda företag eller branscher, jämfört med hittills när hela ekonomin behöver vara under hot. Förslaget innebär att stöd kan komma att lämnas till företag som drabbats av tillfälliga och allvarliga ekonomiska svårigheter som rimligen inte hade kunnat förutses eller undvikas.

- Den förändrade lagstiftningen kommer inte att påverka de pågående avtalsförhandlingarna; Corona är ett exempel på saker som inte kan förutses men som kommer att hända. Ett utvecklat system för korttidsarbete med utvidgat stöd behöver komma på plats, oavsett hur avtalsrörelsen utfaller. Det viktiga är att vi nu får ett system som är likvärdigt med konkurrentländernas. I sin hittillsvarande form har systemet för korttidsarbete inneburit en stor konkurrensnackdel för svensk industri.

Det reformerade systemet för korttidsarbete ska träda i kraft senast den 1 augusti.