Hållbarhetsnätverket

Träd
Foto: Pixabay

TMF:s hållbarhetsnätverk vill förmedla kunskap i aktuella ämnen och skapa en mötesplats för alla medlemmar som arbetar med, eller är intresserade av, hållbarhet. I nätverket kan du knyta kontakter och utbyta värdefulla erfarenheter.

Varje träff har ett speciellt tema - vid uppstarten den 31 maj 2022 var det hållbar träråvara och ansvarsfullt skogsbruk.

Taxonomi för trä- och möbelindustrin

Se kompletterande dragning i samband med nätverksträff 
(OBS! Blakom medlemsinloggning)

Hållbar träråvara & ansvarsfullt skogsbruk

Se tre filmer från webbinariet (OBS! Bakom medlemsinloggning)

Intresserad?

Kontakta Therese Forsmark, se mejl & telefon nedan, om du är intresserad av att gå med i TMF:s hållbarhetsnätverk.

Therese Forsmark
Therese Forsmark
Projektkoordinator branschutveckling