Flerbostadshus

Statistik från TMF: Markant ökning av nyproducerade flerbostadshus i trä
Foto: Lindbäcks Bygg

Under helåret 2021 ökade antal levererade lägenheter med 10 procent till 4 915 lägenheter (4 485) jämfört med 2020.

Statistiken för flerbostadshus tas fram två gånger per år av TMF och omfattar huvuddelen av de företag som har egen industriell tillverkning av trästommar i Sverige. Rapporten visar orderingång och leveranser för flerbostadshus, studentlägenheter och specialboende samt prognos 12 månader.

Följade företag ingick i flerbostadsstatistiken andra halvåret 2021: BoKlok Byggsystem AB, Derome Husproduktion AB, Derome Plusshus AB, Eksjöhus AB (fr.o.m Q3 2020), Flexator AB, K2A Trähus (GrännäsTrähus AB), Götenehus AB, Husindustrier AB, Lindbäcks Bygg AB, Martinson Byggsystem AB, Moelven Byggmodul AB, Moelven Töreboda AB, Obos Bostadsutveckling AB, Södra byggsystem (fr.o.m 2020), Svensk Husprodukton AB, VIDA Building AB samt Villa Nordic AB.

Träandel - flerbostadshus

Andelen nybyggda lägenheter i flerbostadshus med stomme av trä håller sig fortsatt på en stabil hög nivå – 19 procent under 2020 (jämfört med 20 procent 2019). Samtidigt ökade antalet lägenheter med 2 procent (till totalt 4 110 stycken) jämfört med 2019. Det visar ny årlig statistik från SCB som bearbetats av Trä- och Möbelföretagen, TMF.

På uppdrag av TMF tar SCB fram siffror på lägenheter i nybyggda ordinära flerbostadshus efter material i stomme.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in