Småhus

Nya siffror från SCB
Foto: Bra Hus

Värdet för den totala orderingången under januari-september var 8 miljarder kronor - en minskning med 34 procent jämfört med samma period 2021 och 45 procent för styckebyggda småhus.

Orderingång januari-oktober 2022 jämfört med samma period 2021:

  • Den totala orderingången i värde minskade med 34 procent till 8 miljarder kronor (12,1 miljarder kronor).
  • Orderingången för styckebyggda småhus i antal minskade med 45 procent till 2 2 hus (5 216 hus).
  • Antal gruppbyggda småhus minskade med 17 procent till 1 557 hus (1 865 hus).
  • Antal fritidshus minskade med 65 procent till 90 hus (254 hus).
  • Den totala exporten för medlemsföretagen ökade med 18 procent till 812 (687) miljoner kronor.

Källa: TMF:s marknadsrapport.

TMF tar månadsvis fram en rapport som visar den totala orderingången och leveranser i värde och antal hus fördelat på styckebyggda och gruppbyggda småhus, lägenheter i flerbostadshus, fritidshus, övrigt samt export.

I statistiken deltar 33 medlemsföretag i TMF. Deras andel av den totala försäljningen av monteringsfärdiga trähus i Sverige är ungefär 75 procent.

Mer information hittar du i statistikrapporterna nedan.

Sökta bygglov - minskning med 42 procent

Byggfakta tar fram statistik för antal sökta bygglov för styckebyggda hus. Statistiken presenteras två gånger per år, halvår och helår, i TMF i siffror och i trähusbranschens nyhetsbrev.
Senaste statistiken visar att totalt sökta bygglov för styckebyggda hus var 2 105 (3 636) under första halvåret 2022, en minskning med cirka 42 procent jämfört med första halvåret 2021.
Se mer i filen Sökta bygglov - juni 2022 nedan.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in