KlivPå Småhus – klimatpåverkan och klimatdeklaration i ett livscykelperspektiv

Foto: Mostphotos

Småhustillverkare, akademi (KTH) och forskningsinstitut (IVL) samverkar i ett projekt kring klimatpåverkan i ett livscykelperspektiv (klimat LCA). TMF leder arbetet, som går under namnet Kliv På Småhus, och under ett och ett halvt år kommer man att undersöka hur småhustillverkarna kan införa ett effektivt arbete för att genomföra klimat-LCA:er för sina småhus.

En förstudie inom innovationsklustret BeSmå har identifierat ett stort intresse hos företagen, liksom ett stort behov av samordning och gemensamma utvecklingsinsatser. Kritiskt för arbetet är att skapa en effektiv process för framtagande av livscykelanalyser. Genom fallstudier hos småhustillverkare ska olika verktyg för analyser testas.

Projektet kommer även att genomföra workshops hos ett flertal småhustillverkare kring deras målsättningar och arbetsmetoder för att därigenom identifiera behoven kopplat till livscykelanalysen.
Under projektets gång dokumenteras beslutsprocesser, tillgängliga nyckeltal och man kommer även att ta fram ett gemensamt vägledningsmaterial.

Den aktuella projektperioden är november 2019 till september 2021.

Läs mer om energieffektiva småhus på besma.se.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in