Klimatdeklarationer i praktiken - avslutning av Kliv På Småhus-projektet

3 november 2021

Webbinariet ger en beskrivning av kraven samt processen för framtagandet av en klimatdeklaration. Dessutom presenteras de verktyg och schabloner som utvecklats inom Kliv På Småhus-projektet.