NYHET - EXPORT

"Vi vill bygga kompetensen hos företagen om de utvalda exportmarknaderna och ge dem förutsättningar att arbeta strategiskt"

- Linda Löf, projektledare på TMF om satsningen på möbel- och inredningsindustris export

8 september 2021
”Viktigt att ställa krav på produktionen och att möbler ska ha lång livslängd”
Foto: Sören Andersson

Tillväxtverket har intervjuat Linda Löf på TMF som driver ett av projekten där de samlat nyckelaktörer för en satsning på möbel och inredningsindustrins export.

Varför satsa på export för möbelföretag?
- Enligt en enkätundersökning som vi har genomfört hos våra medlemsföretag ser vi att mycket av exportförsäljningen av möbler sker ad hoc. Företagen säljer små volymer till många marknader, vilket är resurskrävande. Många av företagen är små och behöver hjälp med att ta sig an en exportsatsning på ett strukturerat och fokuserat sätt. Sedan 2015 överstiger importen exporten av svenska möbler och gapet fortsätter att växa. En satsning på export är därmed vital för branschens överlevnad.

- Tillväxtverkets utlysning har gett oss möjlighet att starta en exportsatsning för svensk möbel- och inredningsindustri. Vi tar tillsammans med Business Sweden fram omfattande marknadsanalyser av USA, Tyskland, Storbritannien och Frankrike. Dessa ska lanseras och presenteras på ett webbinarium under oktober månad.

- Syftet med projektet och marknadsanalyserna är att bygga kompetens hos företagen om utvalda exportmarknader och ge dem förutsättningar att arbeta strategiskt med sin exportaffär.

- Från 2022 är planen att skapa mötesplatser och gemensamma aktiviteter på de utvalda marknaderna, där företagen, baserat på den prioritering av marknader som de gjort, får träffa potentiella kunder, partners, press. Allt för att på riktigt generera affärer för företagen. Projektet utgör således ett otroligt viktigt startskott på en långsiktig exportsatsning.

Varför är det viktigt med samverkan mellan främjaraktörer?
- Man är alltid starkare tillsammans! Det gäller att hitta gemensamma beröringsytor mellan olika främjaraktörer, där man kan kroka arm. Vi känner att vi har prickat väldigt rätt med de samverkansparter vi arbetar med i det här projektet – region Jönköping, Kronoberg, Skåne och Västra Götaland. I dessa regioner återfinns merparten av företagen inom svensk möbel- och inredningsindustri. Regionerna arbetar nära företagen och möbelindustrin är så pass stark där att de har god kännedom om företagen och deras behov. Den här exportsatsningen som vi har inlett nu jackar i andra projekt som regionerna arbetar med för att stärka företagens konkurrenskraft.

Hur viktig är exporten för möbelindustrin och för Sverige?
- Ungefär 70 procent av möbler och inredning som produceras i Sverige går på export. En fortsatt hög export från möbelindustrin är inte bara viktig utifrån ett handelsperspektiv utan även utifrån att majoriteten av företagen har sin hemvist – och skapar arbetstillfällen – på mindre orter.

- Genom möbelföretagens tillväxt skapas även tillväxt i underleverantörsledet och hos andra kringliggande grupper som designers och formgivare. Vi ska vara stolta över att svensk möbelindustri i hög utsträckning fortfarande har tillverkningen kvar i landet, till skillnad från de flesta konkurrentländer.

- Detta är dock inget vi kan ta för givet, utan vi och branschen måste hela tiden jobba med att stärka företagens konkurrenskraft. Det är också vår ambition i det här projektet. Att ge företagen omfattande insikter och kunskap om hur de fyra exportmarknaderna fungerar och vilken potential som finns – för att ge dem en rejäl språngbräda in i efterföljande satsningar på någon eller några marknader.