NYHET - EXPORT

Ny exportguide från TMF: Samling av regler och krav för utvalda internationella marknader

Vilka krav som ställs på möbler och inredning varierar mellan olika marknader och det är både komplext och resurskrävande att undersöka och hålla koll på vad man har att förhålla sig till vid försäljning på export. Som en del av TMF:s långsiktiga exportsatsning för möbel- och inredningsindustrin lanseras nu en guide över de krav som ställs inom brand och miljö samt tekniska krav i Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA.

14 mars 2024
Kartbild, export
Foto: Mediaspjuth

- Vi har lyssnat in våra medlemsföretags behov och identifierat den komplexa och snåriga process som uppstår när de ska få ut sina produkter på export. TMF:s exportguide samlar krav och regler för de fyra marknader som ingår i vår exportsatsning, och vi hoppas att detta ska underlätta för våra företag, säger Linda Löf, projektledare på TMF och exportansvarig.  

För TMF:s medlemsföretag inom möbler och inredning är exportsatsningar viktiga. Ungefär 80 procent av det som produceras går på export, varav cirka 35 procent går till Tyskland, Storbritannien, Frankrike och USA. 

- Vi har tagit fram en produkt som vi avser ska vara heltäckande, för de fyra prioriterade marknaderna. Vi välkomnar samtidigt löpande inspel på innehållet från våra företag, som dagligen stöter på olika krav och regler i samband med försäljning på export. Genom ett delat ägarskap kan vi se till att guiden har ett innehåll som är så nära 100 procent komplett det bara går, säger Linda. 

TMF har tagit fram exportguiden i samarbete med tre medlemsföretag – Mizetto, Mitab och Zilenzio – för att säkerställa att den upplevs relevant och som något många företag både kan och vill använda vid export.

Richard Muskala, grundare till Mizetto, säger:   

- Den stora mängden hållbarhets-, brand- och kvalitetskrav för olika marknader är en stor utmaning för oss. Även om skillnaderna inte alltid är så stora så kan just den lilla skillnaden vara avgörande för att våra produkter ska bli godkända i en upphandling.  

Mizetto har bidragit med värdefull input till guiden, information som de fått från sina agenter och samarbetspartners ute i världen.  

- Deras kunskap om sin specifika marknad och de krav som ställs har varit viktig för att hitta olika standarder att förhålla sig till. Vi kommer att använda guiden för att säkerställa att våra produkter uppfyller lokala krav samtidigt som vi inte behöver leta efter information om varje marknad. Linda Löf - pressbild
Projektledare Bransch & näringspolitik - möbler
I huvudet på TMF-företagen: Klimat och export