DEBATT - NÄRINGSPOLITIK, BYGGANDE, TRÄHUS & BOSTADSPOLITIK

DN Debatt-replik: ”Hyresrätten är bara 30 procent av svaret i bostadspolitiken”

Gustaf Edgren, TMF:s bostadspolitiske expert, ger replik i ämnet bostadsbrist och hyresrätter. "Bostadsbristen går visst att bygga bort, med fler småhus med äganderätt. Kommuner och regioner agerar ofta bromskloss."

4 januari 2023
DEBATT: ”Småhus existerar inte i kommunernas planering”
Foto: Pixabay

"Jag delar visserligen Andersson/Jonungs kritik mot hur hyresmarknaden fungerar i Sverige. Hyresregleringen är ett stort problem för en fungerande bostadsmarknad. Däremot rundar de lite för snabbt frågan om det faktiskt går att bygga bort bostadsbristen.

Här saknas till exempel argument kring varför det inte skulle gå att bygga bort bristen med fler bostäder med äganderätt. För det gör det. Ge länsstyrelsen i uppdrag att kartlägga områden där nya småhus kan byggas och ge Boverket i uppdrag att ta fram vägledning till kommunerna för hur de kan planera för ökat småhusbyggande."

Läs hela debattinlägget