DEBATT - KOLLEKTIVAVTAL OCH LAGAR & AVTAL 2023

”Förhandla utifrån stundens allvar”

Med förhandling under en pågående lågkonjunktur och med den högsta inflationen i mannaminne påpekar Trä- och Möbelföretagen (TMF), Grafiska Företagen och Gröna arbetsgivare det orimliga i industrifackens rekordhöga lönekrav. Läs debattinlägg i Altinget från vd respektive förhandlingschef för de tre arbetsgivarorganisationerna.

21 december 2022
Foto: Juliana Fälldin

"Vi ser och förstår att också medarbetarna i våra medlemsföretag har en tuff ekonomisk situation. Maten är dyrare, elen är dyrare och lånen kostar alltmer, men en tillfällig lönekompensation skulle bita oss alla i svansen. Den spär på och förlänger inflationen, vilket dels devalverar värdet av en kompensation, dels försvårar företagens möjligheter att klara konkurrensen. Det skulle leda till fler företag som inte klarar sig och det redan ökande antalet varsel skulle accelerera."

Läs hela debattinlägget.