NYHET - EXPORT

Boundless Swedish Design – svensk design utmanar gränserna

Drygt 70 procent av svensk möbelproduktion exporteras, de regionala företagen står för en stark inhemsk näring, och med ledord som kvalitet, innovation, inkludering, och – inte minst – hållbarhet fortsätter svensk design ligga i täten. Den digitala plattformen "Boundless Swedish Design”, som lanseras i samband med Stockholm Design Week av Trä- och Möbelföretagen, TMF, visar hur svenska företag fortsätter att ständigt utmana.

6 september 2022
Boundless Swedish Design - gradient
Foto: TMF