NYHET - ÅRSMÖTE

Brinner för ökat byggande respektive innovation och affärsutveckling

I samband med TMF:s årsmöte den 4 maj blev det nyval av två styrelseledamöter – däribland Frida Scherdén, vd på Eksjöhus sedan 2018, ett familjeföretag i fjärde generationen, samt Johan Magnusson, koncernchef för Kährs Group. Frida fokuserar gärna på ökat byggande i sin kommande styrelseroll medan Johan brinner för innovation, affärsutveckling och ledarskap.

6 maj 2022
Styrelse TMF
Foto: TMF

- Till att börja med är jag väldigt ödmjuk inför uppdraget jag fått och min ambition är att sätta mig in i de frågor som ligger på bordet, säger Frida Scherdén. Jag brinner för frågor som ökat byggande, effektivisering av vårt statliga regelverk och hur vi kan förbättra den enskildes möjligheter att utveckla sin produkt och effektivisera sin produktion.

Vilka är dina främsta tips till en företagare inom trä- och inredningsindustrin?
- Vi arbetar med en fantastisk råvara sett ur så många aspekter så tipset blir att värna om den och det traditionella hantverket, men samtidigt ska man inte vara rädd för att ta klivet in i framtiden. Det gäller såväl produktutveckling som frågor kring kompetensförsörjning. Jag tror att det är nyttigt för branschens utveckling att genom rekrytering få in personer från andra branscher som tillför både erfarenhet och nytänkande.

Vilka egenskaper vill du lyfta fram i din egen vd-roll?
- Jag är lyhörd och litar mycket på mina medarbetares kunskaper och omdöme, beslut fattas på en kunskapsgrund och med eftertanke. Att omge sig med rätt personer är A och O. Min ambition är att vara en positiv ledare som ser individen och där dörren alltid ska vara öppen för den som behöver.

Johan Magnusson å sin sida lyfter fram innovation, hållbarhet och digitalisering i sitt stundande styrelseuppdrag – att utveckla verksamheter genom ledarskap och coachning och att attrahera talanger så att branschens företag förblir attraktiva arbetsgivare; både för befintligt och blivande personal.

Vilka egenskaper kännetecknar din vd-roll?
- Människor som känner mig, beskriver mig som en målinriktad, "jordnära" do:er med en strategisk talang och förmågan att förstå komplexa miljöer snabbt. Jag tror på att utveckla företag genom tydliga visioner, strategier och kopplade till tydliga KPI:er. Min filosofi är att ständiga förbättringar av den befintliga affärsmodellen, i kombination med innovationer och kompletterande verksamheter och/eller teknologier, skapar grunden, möjligheterna och tryggheten för framtiden i de flesta fall i dagens affärsmiljö.

Vilka är dina främsta tips till en företagare inom trä- och inredningsindustrin?
- Var förberedd på en omvärld som förändrar sig allt snabbare vilket gör att Du måste vara snabbare att både se nya affärsmöjligheter samtidigt som nya utmaningar kommer upp som måste pareras
- Se till och omge dig med duktiga medarbetare som kompletterar Dig
- Satsa på innovation och produktutveckling för att kunna differentiera och öka lönsamheten
- Arbeta igenom en tydlig hållbarhetsstrategi mot Kund med trä i focus
- Se till att investera i digitala värdeskapande koncept mot kund och effektivisering internt

Fakta -  Frida Scherdén
Titel: Vd på Eksjöhus samt delägare (4:e generationen)
Ålder: 45
Bor: Eksjö
Utbildning/karriär: Civilingenjör Väg och Vatten, Chalmers. Första jobbet var som projektledare på Vägverket i Mälardalen, sedan hem till Eksjö och familjeföretaget: först som orderhandläggare, därefter försäljningschef innan Frida blev vd 2018.
Om Eksjöhus: Eksjöhus är en av Sveriges största småhustillverkare och de har husleverantör i 80 år. De allra flesta av deras hus säljs inom Sverige men även till Tyskland, Norge och Finland. Eksjöhus omsätter tillsammans med systerföretag i koncernen drygt 1 miljard kronor. Grunden till företaget lades av Simon Lindholm och hans snickeriverksamhe 1941. 1944 började han tillverka monteringsfärdiga hus, och därmed var Eksjöhus fött. Företaget har sedan utvecklats som husleverantör och ägs fortfarande av familjen Lindholm – nu i fjärde generationen.

Fakta - Johan Magnusson
Titel: Koncernchef Kährs Group
Ålder: 59
Bpr: Helsingborg
Utbildning/karriär: Johan Magnusson har mångårig erfarenhet från flera europeiska och globala företag. Hans senaste anställning innan Kährs var som Managing Director på Owens Corning & Senior. Han har tidigare haft seniora roller på Assa Abloy, Rukki, Swedoor och Hilding Anders.
Examinerad civilekonom och ingenjör – kompletterat med ledarskapsutbildningar.
Om Kährs: Den internationella golvkoncernen Kährs har arbetat med trä i mer än 160 år och är idag en av de äldsta tillverkarna av konstruerade trägolv i världen. Företagets historia är kantad av en rad innovationer som har format den globala trägolvsindustrin – från flerskiktsskivan till den limfria Woodloc® låsfogen. Idag har Kährs en omsättning på över 3,5 BSEK, sex produktionsanläggningar och säljbolag som täcker ett stort geografiskt område. Företaget levererar golvlösningar till kunder i mer än 70 länder.

Läs mer om TMF Styrelsetmf.se/tmfstyrelse