NYHET - KOMPETENSFÖRSÖRJNING

75 miljoner till kompetensutveckling för anställda i branscher som drabbats negativt av Covid-19

Upp till 5 000 anställda inom bland annat industrin och handeln får nu möjlighet att stärka sin position på arbetsmarknaden genom kompetensutveckling. Insatserna sker i projektet Kompetens för konkurrenskraft som finansieras av Trygghetsfonden TSL genom medel från Europeiska socialfonden. Därutöver har Svensk industrivalidering - genom Grafiska Företagen och Trä- och Möbelföretagen - tilldelats 17 miljoner ur Europeiska Socialfonden för projektet Kompetenssäkrad individ som ska stödja industriföretag som påverkas av Coronapandemins konsekvenser.

6 oktober 2020
hjältevadshus
Foto: hjältevadshus

Målet är att med kompetensutvecklingsinsatser stärka både arbetsgivare och anställdas konkurrenskraft i branscher som drabbats ekonomiskt av pandemin. För arbetsgivarna handlar det om att kostnadsfritt kunna erbjuda anställda en kompetensutvecklingsinsats för att öka verksamhetens konkurrenskraft. För de anställda handlar det om att få möjlighet att stärka sin position för en fortsatt anställning eller för att kunna gå vidare till en ny.

- Vi är mycket glada över att kunna erbjuda denna satsning så att anställda i branscher som drabbats hårt av Covid-19 får möjlighet till kompetensutveckling och att stärka sin position på arbetsmarknaden säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL

Kompetens för konkurrenskraft har ambitionen att så långt som möjligt samverka med parternas befintliga forum som till exempel yrkesnämnder eller motsvarande. De erfarenheter som byggs upp i projektet ska också ge kunskap till framtida arbetsmodeller för kompetensutveckling under korttidsarbete.

- För att insatserna ska vara maximalt relevanta, tas de valideringar och utbildningar som erbjuds för respektive bransch fram i nära dialog med arbetsmarknadens parter säger Caroline Söder vd Trygghetsfonden TSL

Inledningsvis erbjuds kompetensutveckling för industrin och handeln. Erbjudandet om kompetensutveckling gäller företag som påverkats negativt av Covid-19 och som har anställda som är permitterade/korttidsarbetande, varslade eller har en osäker position på arbetsmarknaden. Företaget måste också ha kollektivavtal inom Svenskt Näringslivs och LO:s avtalsområde. Det är arbetsgivaren tillsammans med den fackliga representanten som ansöker direkt på Trygghetsfonden TSL:s webbplats, www.tsl.se

Om TSL
Hjälp till jobb - trygghet under omställning. Trygghetsfonden TSL är ett omställningsstöd som 70 000 arbetsgivare erbjuder sina 2 000 000 medarbetare. Stödet gäller hos alla privata arbetsgivare som har kollektivavtal med ett LO-förbund. Trygghetsfonden TSL ägs av Svenskt Näringsliv och LO.
Läs mer på www.tsl.se

Källa: Pressmeddelande