NYHET - IMMATERIALRÄTT

”Glädjande att TMF:s påverkansarbete har gett resultat”

Riksdagen har beslutat om skärpta straff för de allvarligaste fallen av immaterialrättsintrång. Förändringen innebär bland annat att särskilda straffskalor för avsiktliga grova brott införs i alla lagar som rör immaterialrätt. Straffet ska kunna bli fängelse i lägst sex månader och högst sex år.

16 juni 2020
copyright
Foto: Pixabay

- Detta är mycket glädjande nyheter för TMFs medlemmar vars upphovsrätt ofta kränks genom olaglig kopiering säger TMFs vd David Johnsson i en kommentar.

Linda Löf, projektledare för möbler inom TMF Branschutveckling utvecklar:

- Inte minst möbelbranschen har varit hårt drabbad av olovlig kopiering och det är glädjande att det påverkansarbete som TMF tillsammans med andra har ägnat mycket kraft och tid åt slutligen burit frukt.

- Det är ett steg i resan på väg mot en rimligare svensk immaterialrättslig lagstiftning som förhoppningsvis kommer att innebära att Sverige inte längre blir en tillflyktsort för bland annat piratkopiering. Att anpassa straffskalorna till en internationell standard är av stor vikt för det globaliserade svenska näringslivet. I slutändan handlar det om respekten för äganderätten och att arbetstillfällen och konkurrenskraft i Sverige kan behållas, säger Linda Löf.

Den 9 juni röstade riksdagen med bred majoritet igenom lagförslaget om grovt immaterialrättsbrott. Den nya lagen innebär bland annat att det införs en strängare straffskala för grovt immaterialrättsbrott med fängelse lägst sex månader och högst sex år.
För polisen kommer det möjliggöra att de vid utredningarna av de grova brotten kan använda hemlig övervakning av elektronisk kommunikation och utvidgat förverkande. Preskriptionstiden blir tio år jämfört med fem år för brott av normalgraden.