NYHET - NÄRINGSPOLITIK, MÖBLER & IMMATERIALRÄTT

Mio fälls för intrång i upphovsrätten - Asplund får rätt i domstol

Patent- och marknadsdomstolen förbjuder Mio att tillverka, marknadsföra och sälja matbordet Cord, eftersom modellen gör intrång i Galleri Mikael & Thomas Asplund Aktiebolags upphovsrätt till matbordet Palais Royal. Det står klart efter en dom den 19 oktober. Asplund har hävdat att Mio plagierat deras prisbelönta designerbord ”Palais Royal” och domstolen går på Asplunds linje. Det utgår ett vite om 1 000 000 kronor och Mio ska även ersätta Asplund på olika sätt.

21 oktober 2022
Bordet Palais Royal
Foto: Asplund

- Det här är en dom som är väldigt viktig för den svenska möbelbranschen, säger Sandra Adrian Asplund, Creative Director och delägare på Asplund, till TMF. Att David kan stå upp emot Goliat. Nu träder inte domen i kraft förrän den 9 november men det här är ett första steg som visar att man kan stå upp för sina rättigheter och att vår samlade kompetens vinner mark.

Även TMF lyfter fram vikten av domen från Patent- och marknadsdomstolen:

- Det är bra att domstolen bekräftar rättsläget; piratkopiering är förbjudet och intrång i upphovsrätten är ett allvarligt brott med dyra påföljder för den som plagierar. Immaterialrätt är också en av de frågor som vi på TMF driver näringspolitiskt och bevakar kontinuerligt, säger David Johnsson, vd på TMF.

Upphovsrättstvisten mellan Mio och Asplund handlar om matborden Palais Royal, från Asplund, respektive Cord, från Mio; två pelarbord med en rund bordsskiva i massiv ek och ekfanér samt rundstavar på underredet. Det första lanserades 2018 och har sedan dess vunnit flera designpriser, det andra 2020.

För ett år sedan stämde Asplund Miokoncernens möbelserie Cord och gjorde gällande att matbordet som ingår i Cordserien är en efterbildning av matbordet Palais Royal, som Asplun innehar upphovsrätten till. Asplund betonade aspekten av brukskonst i sin produkt.

Miobolagen har å sin sida invänt att Palais-bordet inte är skyddat av upphovsrätten, eftersom ”det bygger på enkla variationer av tidigare känd formgivning och utformningen av bordet i stor ut­sträckning är hänförlig till funktionella och produktionstekniska hänsyn”. Bolagen hävdar också att Cord har tagits fram utan att man haft kännedom om Asplunds matbord, och snarare är inspirerat av tidigare formgivning från Mio.

– Som så ofta när det gäller mål om brukskonst har tvisten till stor del handlat om huruvida den tidigare formgivningen alls är ett upphovsrättsligt skyddat verk. Även om grundformerna för ett sådant pelarbord som det här har varit fråga om är enkla, har domstolen funnit att bordet distanserar sig från andra bord av samma slag som fanns på marknaden när Palais-bordet formgavs. Skaparna av bordet har enligt domstolen genomfört sin idé genom sådana fria och kreativa val som gör att bordet är upphovsrättsligt skyddat, säger rådmannen Linda Kullberg i en kommentar.

Förutom ett vite på 1 000 000 kronor ska Mio enligt domen förstöra alla sina Cord-matbord, ersätta Asplund för kostnaden att sprida information om domen i annonser, betala rättegångskostnader på 2,3 miljoner kronor samt kompensera Asplund för ”utnyttjande av verk” och ”utebliven vinst”.