DEBATT - BOSTADSPOLITIK

DEBATT: ”Bygga småhus kan lösa flera problem”

Det onormalt låga småhusbyggandet i Sverige är det egentliga problemet bakom ett antal utmaningar som regeringen pekar på. Det skriver TMF:s vd David Johnsson i ett debattinlägg i SvD. Den 19 februari träffar TMF statsministern och bostadsministern för ett samtal om ett fortsatt högt och hållbart bostadsbyggande.

17 februari 2020
DEBATT: "Sveriges framtidstro bygger på en grund av cement"
Foto: Pressbild

"Fokus bör riktas mot vilka problem planmonopolisterna – kommunerna – har, eftersom de under lång tid misslyckats med att planera för en samhällsekonomiskt och bostadspolitiska sund nivå på småhusbyggandet. Boverket bör omgående få i uppdrag att sammanställa och analysera hur alla kommuner hanterat småhusbyggandet de senaste åren så att medborgare och bostadskonsumenter kan ställa kritiska frågor. Den 19 februari kommer vi att ta upp det uppdrag Boverket redovisade till regeringen 2014–2015 kring förutsättningar för ökat småhusbyggande."

Läs hela debattinlägget på SvD.se