Byggmaterialhandeln 2022 präglades av prisökningar

Träbräda
Foto: Pixaby

Byggmaterialindex från branschorganisationen Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med drygt 1 procent under fjärde kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021. Totalt under året uppgick utvecklingen till 7,6 procent. Liksom de flesta branscher präglades byggmaterialhandeln av kraftiga prisökningar under 2022. Enligt beräkningar baserade på uppgifter från SCB:s Byggkostnadsindex uppgick prisutvecklingen till 24 procent under det gångna året. Prisutvecklingen i byggmaterialhandeln bedöms vara något lägre, men siffran indikerar att försäljningstillväxten har drivits av prisökningar och att försäljningsvolymen minskat. Prisökningarna var som störst under våren, men har under hösten och vintern mattats av.

- Efter två år av stark tillväxt har den under 2022 varit betydligt svagare, speciellt med tanke på att prisutvecklingen i byggmaterialhandeln stod för merparten av försäljningsutvecklingen. Prisökningarna har varit lägre under fjärde kvartalet än tidigare under året, men materialpriserna har legat på en fortsatt hög nivå, säger Monica Björk, vd för branschorganisationen Byggmaterialhandlarna i en presskommentar.

- Att konsumenthandeln backar så kraftigt under fjärde kvartalet beror delvis på en viss mättnad på marknaden och de starka jämförelsetalen branschen möter, dels på grund av det oroliga ekonomiska läget. En stundande lågkonjunktur med höga priser och stigande räntor innebär att konsumenternas köpkraft försvagas, vilket påverkar byggmaterialhanden negativt.

Fakta om Byggmaterialindex

HUI Research mäter månadsvis försäljningen i byggmaterialhandeln på uppdrag av branschorganisationen Byggmaterialhandlarna. Byggmaterialindex släpps månadsvis till prenumeranter 21-27 dagar efter avslutat kvartal. Byggmaterialindex baseras på försäljningsuppgifter från Bauhaus, Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Woody Bygghandel, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.
Försäljningsstatistiken fördelat på proffs- och konsumentförsäljning baseras på försäljningen från Beijer Byggmaterial, Bygma, Derome, Karl Hedin, Kesko (K-Rauta och K-Bygg), Optimera, Mestergruppen (XL-BYGG) och Happy Homes.

Byggmaterialhandlarna är en branschorganisation för landets återförsäljare av byggmaterial. Deras verksamhetsidé är att hjälpa till med att positionera bygghandeln gentemot leverantörer, kunder och samhälle och därigenom öka attraktiviteten för branschen.

Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in