Regulatoriska krav på möbler i USA

Foto: Shutterstock

Det finns en hel del att ha koll på när det gäller regulatoriska krav på möbler i USA och som skiljer sig från europeiska förhållanden. Kraven beskrivs i dokumentet "A Guide to United States Furniture Compliance Requirements", NISTIR 81191, som senast uppdaterades i mars 2016.

Dokumentet kan - via medlemsinloggning - laddas ner här till höger.

Nedan finns annan nyttig information.

Toxic Substances Control Act (TSCA)

TSCA Inventory listar "existerande" kemiska ämnen i USA och har ingen koppling till den europeiska kemikalielagstiftningen (till exempel REACH). Den som tillverkar eller importerar en substans behöver undersöka om substansen finns i TSCA Inventory, och om det finns några restriktioner (precis som i EU). EPA 'regulatory flags' visar bland annat regler kring vissa flamskyddsmedel och färgämnen (benzidiner) i textilier.

TSCA Title VI: Formaldhydemissioner

Infördes 2010 och gäller från 1 juni 2018. Lagen sätter upp gränser för emission av formaldehyd från plywood, spånskivor och träfiberskivor. Information finns här.
Produkter som innehåller relevanta trädetaljer måste sedan 22 mars 2019 certifieras och märkas "TSCA Title VI compliant". 

En vägledning för importörer (till USA) kan laddas ner här.

Lagar på delstatsnivå

En del lagar och regler i enskilda delstater ställer högre krav än de på federal nivå, i synnerhet för konsumentprodukter. Några exempel:

  • California Air Resources Board (ARB eller CARB): formaldehydemission från trä
  • California Bureau of Electronics and Appliance Repair, Home Furnishings and Thermal Insultion (BEARHFTI): brandfarlighet, stoppade möbler
  • California Office of Environmental Health Hazard Assessment (OEHHA): giftiga kemikalier
  • Flera stater: flamskyddsmedel