Långsiktig exportsatsning för svensk möbel- och inredningsindustri

Långsiktig exportsatsning för svensk möbel- och inredningsindustri
Foto: Mostphotos

- Inleds med projekt som ska ge företagen kunskap om viktigaste marknaderna Trä- och Möbelföretagen (TMF) och Business Sweden har sedan hösten 2020 diskuterat ett långsiktigt, riktat exportprogram för svensk möbel- och inredningsindustri. Ambitionen är ett program som ska pågå under tre till fem år. Genom finansiering från Tillväxtverket samt samarbete med regionerna Skåne, Västra Götaland, Kronoberg och Jönköping blir nu det första delprojektet i programmet verklighet.

- Svensk möbel- och inredningsindustri är redan idag framstående inom export; nästan 70 procent av möbelproducenterna säljer till utländska marknader. Många företag är dock små och säljer i väldigt små volymer per marknad. De behöver hjälp för att ta sig an en exportsatsning på ett strukturerat och fokuserat sätt. Här blir exportprogrammet otroligt viktigt, säger Linda Löf, projektledare för möbler inom TMF Branschutveckling.

Med medlen från Tillväxtverket och de fyra regionerna kommer TMF under 2021 fokusera på att ta fram omfattande analyser av fyra viktiga exportmarknader. Dessa marknadsanalyser ska sedan presenteras via webbinarier under oktober månad, parallellt med att företagen kommer erbjudas individuell exportcoaching hos Business Sweden.

Målsättningen är att hjälpa företagen att prioritera och fokusera sina exportsatsningar. Under kommande år planeras kompletterande projekt där events, aktiviteter och möten ska arrangeras för företagen på plats på de olika marknaderna. Den primära målgruppen för projekten inom programmet är svenska möbel- och inredningsproducenter, av vilka majoriteten återfinns i regionerna i samarbetet.

- Förhoppningen är att deltagande företag, genom att arbeta strategiskt med sin exportaffär, kommer lyckas mer långsiktigt på nya marknader, och överlag öka sin exportaffär och omsättning, växla upp sin verksamhet och skapa ytterligare arbetstillfällen i de lokala samhällen där företagen verkar runt om i Sverige, säger Cecilia Ask Engström, chef för TMF Branschutveckling, och fortsätter:

- När dessa företag mår bra och växer ger det ringar på vattnet i form av jobb och tillväxt i de samhällen där man verkar, på samma gång som det stärker även underleverantörer, formgivare och designers.

Följ TMF på Facebook, Instagram & Twitter: /traomobel, tmf_swe, @Traomobel

För mer information, vänligen kontakta

 "Framgångsrik export handlar om förberedelser"
Linda Löf
Projektledare branschutveckling - möbler
Cecilia Ask Engström
Cecilia Ask Engström
Chef branschutveckling
Paragraf

Som medlem får du ta del av medlemsexklusivt innehåll

  • Vi ger dig ett effektivt stöd som chef. Tillsammans bygger vi din kunskap.
  • Ta de lav branschanpassade kollektivavtal som underlättar vardagen
Glömt lösenord?
Felaktiga inloggningsuppgifter
Du loggas in